Gå til sidens hovedinnhold

Tippen - byens nye grønne møteplass? | Ole Haakon Opperud

Artikkelen er over 2 år gammel

- Bebyggelse på Tippen bryter med mange av de strategiske føringene politikerne har bestemt skal være førende i byplanen, skriver Ole Haakon Opperud i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byplanforslaget angir den nye by-boulevarden som en nord/syd akse mellom den kompakte bykjernen på vestsiden, og på østsiden den lave bebyggelsen med sitt åpne preg. Men den foreslåtte bebyggelsen på Tippen bryter dette sentrale byplanmessige prinsippet. På illustrasjonsbildet fremgår denne situasjonen med all tydelighet. 

Den kompakte og høye bebyggelsen som er plassert på Tippen hører hjemme sammen med den øvrige bebyggelsen vest for by-boulevarden. Områdene opp mot jernbanelinja kan med sitt høye landskapsbilde i bakkant, egne seg for plassering av høye bygninger.

LES OGSÅ: Jan Olav (71) vil gjerne ha «skyskrapere» i Hønefoss – men mange er skeptiske 

Dette gjelder hele strekningen fra stasjonen til Askveien, med de høyeste bygningene lengst syd, mellom bebyggelsen langs Stabells gate og jernbanelinja fram mot Askveien.

En bebyggelse på Tippen stenger byens kontakt med det mest verdifulle elvelandskapet i byen, både funksjonelt og visuelt. Selv om det settes av en åpning i rekken av bygninger, blir dette liggende som en mur mot elva. Alle trafikanter på by- boulevarden og Tømmertorget mister både utsikt til elva og sol. 

Den viktige gangforbindelsen elvelangs blir liggende i skyggen av høye bygninger på Tippen. Det er avsatt et oppholdsareal mellom bebyggelsen og elva, men hvor attraktivt blir dette når det ligger i skygge på ettermiddag og kveld?

De gamle teglsteinsbygningene og Lloyds klokketårn og buer er viktige symbolbygninger for Hønefoss by. Bebyggelsen på Tippen gjøre at denne kulturhistoriske karakteristiske bebyggelsen på Øya forsvinner i bybildet fra store områder.

Les også

– Frykter at vi ender opp med en bomring rundt Hønefoss

 

Bebyggelse på Tippen bryter med mange av de strategiske føringene politikerne har bestemt skal være førende i byplanen. I tillegg er det et byplanmessige feilgrep. Konklusjonen er: denne bebyggelsen bør tas ut av byplanen!

Tippen bør tilrettelegges som et aktivitets- og oppholdsområde for byens befolkning. Her kan det etableres et grønt friområde med anlegg for lek, mosjon og fysiske aktivitet, med tilbud til alle aldersgrupper. Arealene under bybrua kan gi plass for ulike forretninger og serveringssteder, med utendørs sitteplasser.

Politikerne har vedtatt at byplanen skal fremme «Offentlige rom, parker og blågrønne strukturer – knytte sammen eksisterende, og sikre nye når byen fortettes.»

Les også

Pengene strømmet inn: Nå blir det merking i Schjongslunden, og kanskje noen benker også

 

Tippen bør være området som skal sikre byen et nytt offentlig rom, en park, en møteplass og som utfyller den blågrønne strukturen langs elva. Schjongslunden dekker idrett og elveskog,

Søndre park dekker park og musikk, Petersøya er den fredelige grønne lungen i byen med plass for arealkrevende friluftsarrangementer og Tippen er det tilrettelagte grønne aktivitets- og oppholdsområde med serveringssteder. Tippen kan bli den sentrumsnære grønne møteplassen i Hønefoss by!

Dette er byplanen:

Nå har kommuneadministrasjonen, blant annet ved byplansjef Inger Kammerud og assisterende rådmann Terje Dahlen kommet med sitt forslag til byplan for Hønefoss.

Byplanen skal legge til rette for fortetting, fra dagens cirka 1.000 til opptil 4.000 innbyggere.

Planforslaget sier også noe om hvor det kan bygges og hvor høyt. Kommuneadministrasjonen ønsker en tydelig fortetting og vil åpne for bygg opp til tolv etasjer på Tippen og Øya. Når det gjelder resten av sentrum anbefales det ikke høyere bygg enn i dag. Kvartalsstrukturen ved Søndre torg, Storgata og Stabells gate skal beholdes.

Det åpnes opp for å bygge på de store parkeringsplassene som ligger på gateplan i byen. Det åpnes også opp for utbygging på Byporten.

Samtidig skal byplanen legge til rette for at folk kan bruke byen, både med og uten bil. Flere gang- og sykkelveier, og nye bruforbindelser over Petersøya, ved Kvernbergsund bru, og fra Eikli til  Ringeriksgata ved Schjongslunden ligger inne i planene.

Tirsdag 22. januar behandler politikerne i formannskapet forslaget til byplanen. Etter det blir saken, så sant politikerne ikke setter seg på bakbeina, sendt ut på offentlig høring. Da blir det også mulig for vanlige folk å komme med innspill. Det vil også bli lagt opp til noen åpne møter der folk kan si sin mening.

Høringsperioden vil vare i cirka seks uker, fra rundt 1. februar.

Trolig vil det bli lagt opp til å gjøre delvedtak om byplanen i mai-juni, hvis det er praktisk mulig.

Endelig vedtak om byplanen skal gjøres i kommunestyret 5. september.

Kommentarer til denne saken