Det er tragisk at Øistein gikk bort så altfor tidlig.

Øistein var på alle måter engasjert i skog, utmark, jakt og fiske og landbruk. I tillegg var han en usedvanlig dyktig håndverker. Spesielt på bil og traktor, men også som tømmermann.

Da han skulle bygge hytte kjøpte han ei bok om lafting – og satte opp hytta selv. Det var ikke noe som var umulig for Øistein.

Han hadde også brøyting og vedlikehold på Dronningveien og de andre veiene på Krokskogen.

Øistein var kasserer i Dronningveien og mangeårig leder i Hole utmarkslag. Disse vervene skjøttet han svært bra.

Øistein var lommekjent på Krokskogen etter mange år som elgjeger og friluftsmann.

Vi minnes Øistein som en engasjert kar, bestandig lett å be når noe skulle gjøres, morsom å ha med på forskjellige arrangement og muntrasjonsråd på skogeierlagsturer.

Vi vil savne det å møte Øistein på Krokskogen i bil eller traktor, med fiskestanga eller på tur med trening av elghund.

Våre tanker går til Torunn og familien.

Vi lyser fred over Øisteins gode minne.

John Fekjær, Ole Western, Per Hafnor, Knut Bjella