Ole kunne se tilbake på et spennende yrkesliv. Han var også en ildsjel innen kulturlivet, en ivrig klarinettist i janitsjarmusikken og forkjemper for Ringerike Kultursenter. Med smittende begeistring tok han sitt ansvar i organisasjon, ledelse og formidling og fikk ting til å skje. Han var en grenseløs beundrer av mur og betong, en premissleverandør for samme og en brobygger mellom ingeniørfag og arkitektur.

Ole ble født 15. juli 1942 i Oslo og vokste opp på Storo. Foreldre fra Nord-Norge; en landsdel han elsket livet ut. Reallinja i 1962, sivilingeniør bygg i Edinburgh, så seks år på flyfabrikken Boeing i USA. Men det var kunnskapen om rasjonell prefabrikasjon av forspente betongkonstruksjoner han tok med seg hjem. Først som fabrikksjef på Norcem avd. Ringerike, konstruksjonssjef for Norcems elementfabrikker i 1977 og fra 1980 prosjektingeniør på Østlandske Spennbetong. Han var sentral i Betongindustriforeningen og fikk utgitt Betongelementboka.

Kjappe replikker og muntre stunt var Oles varemerke; vi husker spesielt aprilspøken ‘Kompakt-OL i betong’. Fra 1994 var han markedsdirektør i Norsk Leca, fra 2001 leder for Mur-Sentret, senere for Byggutengrenser. Her fikk han utløp for sin arkitekturinteresse og knyttet nær kontakt med arkitektmiljøet. Han var en viktig støttespiller for fagtidsskriftet Mur, senere mur+betong, begge steder sammen med oss. I flere år juryerte vi Murverksprisen og Betongtavlen. Han var medforfatter av bøkene Norsk murarkitektur og Betongoverflater. Sistnevnte fikk prisen Årets vakreste bok 2012.

Ole hadde stor omsorg for familien og etterlater seg kone, barn og barnebarn. Våre tanker går til Heidi, Camilla, Lars-Erik, Even, Henrik, Iver og Solve.