Bjørn kom opprinnelig fra Trøndelag. Han var gift med Elsa, som døde i 2018, og sammen har de barna Bergljot (Bella) og Håkon. Han hadde sin utdannelse fra Hærens ingeniørskole, Bergen ingeniørskole og North East London Polytechnic.

Bjørn var direktør for Kartverkets geodesidivisjon fra 1986 til 2007, deretter spesialrådgiver frem til han gikk av med pensjon i 2011.

I løpet av disse årene var han en pioner og pådriver for ny teknologi innen jordobservasjon og faget geodesi. Geodesi dreier seg om å måle hvordan jorda endrer seg. Fagfeltet er grunnleggende for overvåking av klimaendringer og gjennomsyrer en rekke andre samfunnsområder som en base for posisjonsbestemte data, det vil si data som viser hvor vi er, for eksempel GPS-data.

Geodesi er et fagområde som krever internasjonalt og nasjonalt samarbeid, og Bjørns positive og fine væremåte bidro til at det samarbeidet ble fruktbart. Han var en foregangsmann, og endret og løftet faget fra bakkebasert til moderne, satellittbasert overvåking og kartlegging av jordsystemet. Han var også en stor pådriver for etableringen av Kartverkets jordobservatorium i Ny-Ålesund, Svalbard.

Engen ble i 2015 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hans fremragende innsats for faget geodesi.

Før han begynte i Kartverket jobbet han i rundt 20 år med utenlandsoppdrag innenfor kartlegging og oppmåling, blant annet i Norconsult.

Han var også i mange år involvert i styret i Austjord Musikkorps (et janitsjarkorps med utviklingshemmede musikanter), hvorav mange år som styreleder.

Bjørns innsats for Kartverket har satt dype spor, både i Norge og utlandet, og vi lyser fred over hans minne.