Anne Lise ble født i Oslo 10. juli 1939. Mor Margit Pettersen (f. 2007, d. 1968) var enslig hele livet og hadde ikke andre barn. Hun jobbet ved Ullevål sykehus. Hun ble gravlagt ved Randsfjord kirkegård. Far Anton Ludvig Wang. Han hadde tre barn før.

Anne Lise kom til familien Kristian og Johanne (f. 1884 d 1968) Skikkelstadødegård i Jevnaker som lite barn og vokste opp der, og bodde sammen med dem til de gikk bort. De overdro huset til sin niese Olaug Enger, mot at hun påtok seg å ta seg av Anne Lise i sin levetid, da de forsto at Anne Lise ville trengte noe hjelp og støtte også som voksen.

Olaug bakte lefser og lomper året rundt og Anne Lise syklet rundt og leverte det som ikke ble hentet. Det var til familier på store deler av Jevnaker, samt en del forretninger som solgte dem videre til sine kunder. Gjennom dette knyttet hun mange kontakter. Hun deltok også i flere misjonsforeninger og andre kristne lag og foreninger.

Anne Lise gikk fast på søndagsskolen på Randsborg bedehus og hadde fra barnsben av en stor venne-/bekjentskapskrets på Jevnaker, men også andre steder. Spesielt kan nevnes Aud Ulseth, som var tre år eldre og nærmeste nabo. De gikk inn og ut av huset til hverandre, og Aud fulgte Anne Lise til hennes første skoledag. Vennskapet mellom dem har vært nært og godt helt til Anne Lise gikk bort.

Hun fungerte godt og hadde stor mental kapasitet, svært god hukommelse og stort sosialt nettverk. Hun husket bestandig på bursdager og andre merkedager som konfirmasjon, brylluper og begravelser. Hun var en fast gjest ved messer og de fleste begravelser i kirken. Hun skrev også ofte minneord i avisa om de som hadde gått bort.

Anne Lise bodde sammen med Olaug til hun fikk slag og ikke kunne bistå Anne Lise videre. Olaug døde i 1999 og hennes nevø, Geir Ottar Enger, ble oppnevnt som hjelpeverge for Anne Lise da Olaug gikk bort. Da flyttet Anne Lise til Kløverlia. Etter at hun flyttet, og helt fram til sin død, hadde hun mye hygge og sosialt samvær med betjening og andre brukere ved Borge Bergers Minne. Hun holdt allikevel fortsatt kontakt med familie og venner.

I mange år gikk hun daglige turer til sentrum og deretter til dagtilbud, felles hygge og måltider der. Hun abonnerte på og leste Ringerikes blad daglig, frem til sine siste dager. Etter Olaug Engers bortgang fikk Anne Lise et mer selvstendig liv og et utstrakt reiseliv. Var på utallige fine turer til mange land og kjente kultursteder sammen med Marianne Nikolaisen, som var hennes hjelpeverge fra 2005 til 2013.

Hun fikk god kontakt med flere av sine biologiske slektninger, og spesielt sin halvbror Alf, hans datter Yvonne og flere nieser. Hun flyttet til omsorgsleilighet ved JORS i oktober 2016, og videre til pleieavdelingen Fjellheim i september 2017 hvor hun døde 27. mars 2021.

Jeg kjente Anne Lise og Olaug fra sine barneår fra første halvdel av 1950-årene og bisto Olaug og Anne Lise mye etter at jeg flyttet tilbake til Jevnaker i 1968 og frem til slutten på 1990-tallet. Jeg var ordfører i Jevnaker fra 1992-2000, overformynder fra 2003–2013 og Anne Lises verge fra 2013 til hun gikk bort.

Etter sin 70. bursdag skrev Anne Lise:

«Tenk å bli 70 år! Når jeg ser tilbake på min barndom på Vestsida syns jeg ikke det er så lenge siden vi lekte og badet om sommeren. Om vinteren var det aking på spark og ski. Jeg hadde det godt og alle var snille. Jeg har mange fine minner. Mange har gått bort, men jeg har mange gode venner igjen. Takk til alle som gjorde dagen min fin»

Jevnaker 6. april 2021,

Kai Glemmestad