Jeg liker ikke hjemmeskole mer enn andre. Jeg lærer faktisk dårligere av det. Men gjennom et par uker med økt smitte i Ringerike, må noe skje.

Mange foreldre er bekymret for jula. Mange har ikke sett besteforeldrene sine på en god stund. Og om smitten øker på skolen, kan det blir enda lenger til de sees.

Mange føler frykt

I tillegg er det mange som føler frykt for at smitte vil føre til isolasjon gjennom jul og nyttår.

Elever ved videregående skoler som trenger tilgang til skolen av personlige behov, eller går på linjer som er beregnet for fysisk oppmøte som elektro og bygg, kan ikke ha mye hjemmeundervisning.

Det kan gå utover elevenes læring på en negativ måte, og disse bør derfor bli prioritert for fysisk skole.

Ett av tiltakene er likevel å flytte så mange som mulig over på hjemmeskole, og gi god digital opplæring.

Samtidig må de som har for dårlig internett, problemer i hjemmet eller har andre personlige behov, bli prioritert for fysisk oppmøte.

Kan velge selv

Et annet eksempel kan vi ta fra min foreleser på Universitetet i Agder, som la opp til at man kunne velge mellom fysisk oppmøte og digital undervisning, og gjøre det som folk mente passet best. Personlig synes jeg det var en god mellomløsning.

Om vi ikke gjør noen tiltak, kan det gå riktig galt.

Å stramme litt inn nå før jul og nyttår, kan være det som trengs for at flest mulig får det bra gjennom helligdagene.