Gå til sidens hovedinnhold

Thor­leif (22) flytter på eld­re­hjem i ny TV-se­rie: – På inn­si­den er jeg en gam­mel sjel

Som en del av den nye TV­Nor­ge-se­ri­en «Pro­sjekt kol­lek­tiv – året da alt end­ret seg», flyt­tet Thor­leif Bratval i mars 2020 inn på Pau­lus sy­ke­hjem i Oslo. Der skal han og fem and­re knyt­te bånd mel­lom den yng­re og den eld­re ge­ne­ra­sjo­nen.

For abonnenter