Årets valg står mellom hvem som skal styre kommunen og fylket vårt. Det handler om eldreomsorg, skole og hele, faste stillinger. Men dette lokalvalget er også et klimavalg. Om vi skal løse vår tids største utfordring, er vi nødt til å tenke globalt og handle lokalt.

Klimakrisen er alvorlig og kjennes på kroppen av stadig flere. Været blir våtere og villere, samtidig som tørke, hetebølger og flom rammer verden over. Vi er første generasjon som merker klimaendringene og siste generasjon som kan gjøre noe med det. Derfor kreves det politisk vilje for å løse klimakrisen – den viljen har vi i Ringerike Arbeiderparti.

Min viktigste klimaambisjon som Arbeiderpartiets ordførerkandidat, er at vår kommune skal bli en klimanøytral kommune. Noen vil kanskje påstå at dette er for ambisiøst, men med Arbeiderpartiet ved roret er det fullt mulig å oppnå.

Da er det helt avgjørende at kommunen går foran som et godt eksempel. Derfor skal vi arbeide for at miljøvennlige løsninger prioriteres og legges til grunn i by- og tettstedsutviklingen. Kommunens nye kjøretøy skal, der det er hensiktsmessig, driftes uten fossilt drivstoff. Dette er to, av mange ting, som kan bidra til å gjøre Ringerike enda litt mer miljøvennlig.

 

Men kanskje aller viktigst – vi skal innføre et klimabudsjett. Slik kan vi få oversikt over hvor og hvordan vi skal kutte, tonn for tonn. Ikke minst sikrer klimabudsjettet at kommunen holdes ansvarlig overfor velgerne, som fortløpende kan sjekke om vi lokalpolitikere overholder våre løfter. Det skulle bare mangle, all den tid klimakrisen er vår tids største utfordring.

Som lokalpolitiker er det kanskje lett å tenke at det er i de store, internasjonale møteplassene at klimakrisen løses. Men vi må aldri glemme at lokalpolitikerne også har stor makt til å bidra. Norge – eller Ringerike – løser ikke klimautfordringene alene. Vi kan imidlertid gå foran og vise vei, slik at Norge steg for steg går i miljøvennlig retning.

Det er en jobb som jeg og Arbeiderpartiet er klare for.