Vedkommende skulle ha gått fra Kongens utsikt i Hole, men var usikker på hvor han var da han falt.

Politihelikopteret bisto i arbeidet med å lokalisere personen. Ringerike brann- og redningstjeneste hjalp også til i redningsaksjonen på Krokskogen.

Klokken 21.40 kunne politiet melde at ved hjelp av godt samarbeid med den skadede, nødetatene og nødmeldesentralene var han lokalisert.

Mannskaper fra politiet og brannvesenet var hos vedkommende, en gutt i tenårene.

Etter hvert ble han også undersøkt av ambulansepersonell på stedet.

Det viste seg at han hadde kutt i hånden og ble kjørt til Ringerike sykehus for nærmere undersøkelser.