Fredag 25. november kommer pensjonert lektor Marit Stubbraaten til temakafeen med et helt nytt kåseri om multikunstneren Ståle Kyllingstad som i Hønefoss er mest kjent for de to bjørnene på bybrua, Ringerikspiken og krigsminnesmerket i Nordre Park. Kåseriet har fått tittelen «Billedhoggeren og multikunstneren Ståle Kyllingstad – små glimt fra et stort kunstnerskap».

Da han døde i 1987, sto det i nekrologen at «Ringerike hadde mistet sin mest kjente kunstner», men han var også jærbuen som utsmykket Hønefoss og halve kongeriket. Kyllingstad var nemlig en enormt produktiv kunstner i mer enn 60 år, og arbeidene hans er særlig sterkt representert i Hønefoss og i hjembyen Sandnes hvor også dagens foredragsholder vokste opp.

Det går selvfølgelig ikke an å fortelle om multikunstneren Kyllingstad uten å vise bilder av hans arbeider i ulike sjangre for å illustrere mangfoldet i kunstnerskapet hans.

Velkommen til temakafé på Ringerike Frivilligsentral fredag kl. 11.00. Som vanlig er det gratis inngang, og kaffe og nystekte vafler fås kjøpt.