Annete Berja var født i 1856 og levde hele sitt liv i ei lita stue, «Berjastua», på Bålerudberget i Heradsbygda, og ble en sagnfigur alt i levende live. Hun var kjent for å kunne «gjøra åt» for sykdom både på folk og fe. Folk kom langveis fra for å søke råd og hjelp hos henne. Hun så det som sin oppgave å hjelpe.

I Heftet Ringerike 1947-48 omtales Annete Berja. Hun var ett av Inger og Lars Berjas fem barn. Hennes far drev smie på Berjaplassen, og Annete var med faren i smia og svingte slegga som en kar. Etter at faren døde, dro de andre søsknene ut, og Annete ble igjen med moren og søsteren Betzy. Søsteren var sykelig og moren gammel, så det var Annete som måtte ta de tyngste takene. Hun drev Berjaplassen så å si alene med et par kuer og noen småkrøtter. Hun spadde opp de små jordlappene, slo med ljå som en kar, og bar avlinga i hus på ryggen. All veden bar hun opp fra Oppenåsen.

Med sine overnaturlige evner, urter og kunnskap hjalp hun tusenvis av mennesker i sin levetid. Hun var også kjent utenfor landets grenser. Da Annete Berget døde i 1934 skrev Ringerikes Blad at med henne var en av Ringerikes merkeligste skikkelser og et enestående hjertemenneske gått bort.

På Temakafeen fredag 30. september kl. 11.00 får du høre mer om Annete. Det er gratis inngang. Kaffe og nystekte vafler fås kjøpt. Velkommen!