Fra 1. juli gjelder den nye Yrkestransportloven, og da forsvinner kjøreplikten for drosjer til alle døgnets tider. Distriktene og eldre kan bli hardt rammet.

– Med denne lovendringen blir 24 timers beredskap avviklet, sier Hallgeir Torpe, nestleder i Norges Taxiforbund Hordaland og drosjesjåfør i Hardanger til NRK.

Mens man i dag kan ringe etter drosje når som helst og alltid vite at én sjåfør er på jobb, innebærer den nye loven at ingen drosjesjåfører har plikt til å være i beredskap på tider av døgnet færre trenger taxi, som midt på dagen eller midt på natten.

Torpe påpeker at særlig eldre benytter seg av drosje på tidspunkt som kan bli valgt bort å ha som «åpningstid». Han sier Danmark og Finland allerede har opplevd at slik lovendring gir dårligere tilbud i distriktene, med høyere priser og dårligere dekning.

– Finland vil reversere dette, og utreder nå hvordan dette skal bli gjort. I Sverige skjer det samme. Det er ikke biler å få tak i på ugunstige tider, sier han.

Statssekretær Anders B. Werp (H) i samferdselsdepartementet sier fylkeskommunen kan gi mulighet til å stille krav til tilbudet i distriktene.

– Da vil fylket kunne gi enerett i deler av sin geografi og sette krav om driveplikt hele døgnet, sier Werp.