Statens vegvesen har nå varslet at det settes opp skilting som begrenser parkeringen til maksimalt 48 timer. Dermed blir det enklere å taue bort biler som har stått der utover denne tiden.

Før påske skrev Ringerikes Blad om at så mange som ni uregistrerte biler sto hensatt på plassen. Etter at Statens vegvesen gikk ut i Ringerikes Blad med advarsel om borttauing, ble noen av bilene fjernet.

– Vi endte opp med å taue bort fem biler. Det var nok de fem styggeste som sto igjen, så vi antar at eierne anså dem som avfall, som det var greit å bli kvitt, sier Rune Myhre, som jobber ved den lokale trafikkstasjonen i Hønefoss. De øvrige fire bilene ble fjernet – sannsynligvis av eieren.

LES OGSÅ: Parkering fylles opp av biler uten skilter: – Vil taue dem bort

48 timer

Det er Statens vegvesen som er eier av pendlerparkeringen, og nå vil de sørge for at det blir slutt på hensetting av biler over lange perioder.

– Nå vil vi sette opp skilter som forbyr parkering på stedet i mer enn 48 timer, opplyser skiltansvarlig Erling Rustad i Statens vegvesen.

Han forteller at det er bedt om en uttalelse fra kommune og politi før skiltene settes opp, men regner med at de ikke vil ha innvendinger.

– Når vi etablerer pendlerparkeringer, regulerer vi vanligvis ikke parkeringstiden. Men når det viser seg at det blir problemer med biler som hensettes over tid, må vi noen ganger skilte. Begrensning til 48 timer har vi brukt andre steder, for eksempel i Lier, sier Rustad.

LES OGSÅ: Vil verne store områder ved ny E16-trasé: – Kan ikke vente på veien

Skiltene er bestilt

Rune Myhre kan bekrefte at skiltene allerede er bestilt, og settes opp så snart det gis klarsignal.

– De vil komme opp ganske raskt, regner Myhre med.

Det er nemlig slett ikke greit å ha hensatte biler stående over lang tid.

– På vinterstid skaper de trøbbel for brøytingen. I tillegg opptar de plass som andre skulle ha brukt, sier Erling Rustad.

Når skiltene nå kommer, benytter eierne samtidig muligheten til å gi parkeringsplassen et lite løft.

– Vi fikser på kantstein og beplantning, og gjør det litt finere på parkeringsplassen, sier Rune Myhre.