Tatt i 91 kilometer i timen i 60-sonen. Så skjedde dette

Sjåføren fikk en aha-opplevelse av de helt sjeldne.