En septembernatt i fjor ble mannen stanset av politiet i Gran. Det viste seg at Jevnaker-mannen var beruset bak rattet - han hadde en promille på 0,72.

Han innrømte promillekjøringen da han møtte i retten nylig - i tillegg erkjente han straffskyld for å ha kjørt uten å ha gyldig førerkort.

LES OGSÅ: Dømt for ruskjøring for niende gang

Gamle dommer

Siden mannen er dømt for kjøring i beruset tilstand tre ganger tidligere, kunne han blitt dømt til ubetinget fengsel. Men Ringerike, Asker og Bærum tingrett påpeker at de tre tidligere promilledommene hans ligger ni til 12 år tilbake i tid.

Dessuten påpeker retten at den «ikke har noen holdepunkter for at kjøringen som nå pådømmes representerte noe stort skadepotensiale utover den faren ruspåvirket kjøring i seg selv medfører».

Mer motiverende

Dommeren mener også at Jevnaker-mannen kan bli mer motivert til å avstå fra promillekjøring dersom han har en betinget dom, enn om han blir sendt i fengsel.

Straffen ble fengsel i 24 dager, med en prøvetid på to år. Han ble ikke idømt bot på grunn av hans dårlige økonomi.