– Enkelte vil ikke håndhilse pga. frykt for korona viruset. Men samtidig trykker de på knapper i bankterminaler og heiser, og fyller drivstoff på bensinstasjoner, og tar i all verdens dørklinker etc. som er delt med tusenvis de siste dagene. Hvor er logikken!

– PS! Tar det hele med knusende ro, vi har da hatt kinesiske influensa epidemier før. Sett i forhold til erfaringer er utsatte grupper alltid utsatt mht. influensa. Ser imidlertid en del av mediene hauser opp frykten maksimalt, for å selge mest mulig. Men ganske så interessant å se hvem som er fryktsmittet om dagen, og ikke tør håndhilse. Tja! Fryktviruset er nok langt mer alvorlig, enn det logiske influensa viruset ... Hilsen en leser med sans for først og fremst rolig analyse.

– Ikke all plast er plast

– Ikke all «plast» er plast, det kan ligne, men er CELLOFAN, (ikke gjenvinnbart). Prøv å klemme posen sammen, den bare retter seg flat igjen. «Ekte plast» vil beholde nye bretter og krøller, skriver Ragnhild.

Mobbing i skolen

– Jeg ser i Ringerikes Blad at hver 8. elev på Ringerike blir mobbet. Er det norsk rekord? Hva er galt med elevene på Ringerike og hvorfor? Noe med oppveksten? Grusomme tall, altså cirka tre mobbeofre i hver klasse. Her må noe snarest gjøres på mange fronter, skriver Jan P Groven, pensjonist, Hønefoss.

Brenner du for noe? Ring 32 17 96 66 eller send e-post til direkte.linje@ringblad.no.