Tapte ankesak etter bygging av mur i Hønefoss: Må betale hundretusener til motparten

Martin Greftegreff tapte ankesak mot Lasse Fægri i lagmannsretten.