Gå til sidens hovedinnhold

Tanker, ord og meninger | Rolf Novsett

– Noen ord plumper ut, ubevisst. Andre ord er bevisste og beregnende, skriver Rolf Novsett.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Her er en nyttårs-hyldest til Ringerikes Blads spalteplass for «meninger og debatt».

Tanker kan formes som ord som blir sagt eller skrevet, men tanker blir ikke alltid til ord som kommer til uttrykk.

Noen ord kommer først til ettertanke som svar eller spørsmål. Andre er der umiddelbart som følelsesmessig utbrudd.

Forfølgelsesritt

Å sette ord på tankene sine, er som å delta i et forfølgelsesritt uten mulighet for at ordene skal kunne ta igjen tankene.

Tankene flyr av sted som oftest uten at de blir satt ord på. Du leter ofte etter ordene, finner dem, smaker på dem og kombinerer dem som fornuftige tanker.

Ordene kan følge vinden, men da må de først være sagt. Noen ord plumper ut, ubevisst. Andre ord er bevisste og beregnende. Ord kan være avslørende, frigjørende eller lette å formidle og gode å motta.

Vi bruker ord til å snakke med hverandre. Noen ord burde ikke vært sagt. Andre ord burde vært sagt. Vi bruker ord for å skape følelser og tanker hos andre. Ord som former nye ord, stumhet eller ettertanke hos både venn og fiende. Ord som ikke burde vært sagt, bør ikke sies. Ord som burde vært sagt, bør ikke forties.

Kroppen taler mer enn ord

Noen ganger taler kroppen mer enn ord. Handling taler mer enn ord. Ord skaper både forventninger og handling. Ord forplikter derfor ofte langt mer enn til ettertanke, spørsmål eller svar. Jeg elsker deg eller jeg hater deg, er langt mer enn ord.

Ingen har monopol på tanker eller ord. De kan tenkes og sies fritt av oss alle, men ofte kreves det mot til å sette ord på tanker du vil meddele til andre.

Les også

Meninger og mobbing | Torbjørn Røberg


Alle tenker vi ikke likt. Noen kombinerer ord lettere enn andre. Det betyr ikke at en person uten ord, er en person uten en tanke. Å slippe andre inn i din egen tankeverden kan være dristig, men dristighet kan være nyttig for flere. To tanker kan berike hverandre. Det å dele tanker gjennom ord og utvikle meninger sammen handler om samarbeid. Felles tankekultur er viktig for å holde oss sammen.

Tankene dine kan stjeles av andre når du har satt ord på dem. Noen har beskyttet rettighetene til tankene sine utgitt i artikler, dokumenter og bøker.

Andre har lite igjen for å gi uttrykk for det de mener annet enn gleden ved å ha tenkt tanken og gi uttrykk for sine ideer.

Frykten for ord

Noen er redde for ord, andre glade i ord. Ord kan misforstås, vrenger å vris på. Ord kan sies i fortid, nåtid og framtid. Ord kan formes i spørsmålsform og som svar. Ord kan formes som meninger, kritisk eller belærende. Ord kan formes på mange språk. Valgmulighetene er enorme.

Les også

Debattleder bør være mest mulig nøytral | Øyvind Moe


Ord kan formes i samtaler, i forelesninger, i aviser, i bøker, på radio, på TV, på data. Ord kan kodes for bare å bli forstått av noen. Ord kan oversettes for å bli forstått av så mange som mulig. Ord kan formidles åpent eller skjult, viskes eller skrikes høyt ut over torget.

Ord gir makt. Ord kan knuse betong. Ord kan skape revolusjon. Ord kan være frigjørende. Talefriheten er viktig i et demokrati, men de sagte ordene kan bli brukt mot deg.

Tanken er fri

De som har makten, kan ønske å avgjøre om du tenker korrekt, men husk tanken den er fri!

Hva ville vi ha vært uten tanker, ord og frihet til å gi uttrykk for hva vi mener?

Kommentarer til denne saken