Lise Bye Jøntvedt, samfunnsdebattant og lokalpolitiker, retter syrlig kritikk mot lokalavisen i innlegget «De viktige ordene». Vi vil takke for at hun løfter viktige spørsmål.

LES OGSÅ: De viktige ordene | Lise Bye Jøntvedt

Spørsmål om både avisens rolle, og det innholdet vi lager for våre lesere og lokalsamfunn. Bye Jøntvedt fortsetter å skrive debattinnlegg selv om hun ikke liker avisas håndtering av lokal debatt.

Det forteller oss at jobben vi gjør, og den debatten det skaper, fortsatt engasjerer og at folk bryr seg. Det er kjernen i oppdraget vårt som lokalavis.

Bye Jøntvedt viser til Knut Olav Åmås' kronikk om eierkonsentrasjon og utvikling av Amedia som eier av rundt 80 lokalaviser rundt om i Norge. Hun er bekymret for utviklingen, og aner at redaktørene er under press av innholdsutviklere i konsernet.

Min erfaring er ganske annerledes. I årene jeg har vært del av Amedia-eide lokalaviser har jeg sett en dreining som jeg opplever som god og riktig. Vi har eiere som har innsett at uten godt og relevant lokalt innhold kan vi slukke lyset og låse døra. Og går vi i feil retning har vi godt skodde redaktører som vet å gi lyd fra seg.

Innsikt

Den digitale transformasjonen har gitt oss utfordringer, og samtidig enorme muligheter. Vi vet mer om leservaner enn noen gang, og vi har fått kunnskap om hva som må til for at vi skal engasjere lesere bredt. Lesere er like forskjellige som vi er antall innbyggere, og de er interesserte i forskjellige ting. Leserne er i forskjellige livsfaser, og tiden de har til å lese nyheter varierer gjennom dagen.

Om morgenen er det tid til et kjapt overblikk over siste døgns hendelser, mens kvelden ofte gir bedre tid til å lese mer og flere artikler. Vi vet også at det som aldri blir feil, er harde lokale nyheter. Hvor konsekvensene ofte er at sakene kommer til nettopp politikernes eller samfunnsdebattantenes bord.

Om det stemte at konsernet ønsket seg «tomme kalorier» i form av kun lettleste saker som «kunne få lesertallene til å ese ut» så hadde ikke dette vært verken min jobb eller min bransje. Debatten er sunn, og vi skal være den bevisst. Men jeg vil gjerne vise til noen eksempler for å underbygge at dette ikke er et svart/hvitt bilde.

Vi følger med på tallene. Det aller viktigste for oss er å se om abonnentene våre faktisk finner noe å lese, noe som de er opptatt av. Ved inngangen av dette året definerte vi et mål om at vi minst en gang i måneden skulle ha saker i kategorien undersøkende/dagsordensettende journalistikk. Vi ville ha mer av det som vi mener utgjør en forskjell for lokalsamfunnet.

Ubehagelige saker gjør en forskjell

I slutten av januar fortalte Ida Lantz at hun reagerte på instinkt da hun så en episode i Veien barnehage hvor en gruppe barn var overlatt til seg selv. Hun så et barn som lå på bakken, med to barn oppå seg. Ingen voksne var i nærheten.

Foreldrerepresentanten i barnehagens samarbeidsutvalg reagerte, og beskrev bemanningsutfordringer som en tikkende bombe. Bemanningsnormen ble satt på dagsorden.

Til barnas beste.

I februar fikk skolemiljøet på Haugsbygd ungdomsskole oppmerksomhet. 32 prosent av tiendeklassingene ved Haugsbygd ungdomsskole svarte at de er utsatt for mobbing. Gjennomsnittet i skolene i Ringerike er på 8,6 prosent. Det var en krevende jobb å få ut disse tallene, og Bye Jøntvedt som har jobbet i lokalavis vet antakelig godt at den som skal svare for dårlige nyheter, gjerne gjør en innsats for å unngå negativ omtale. Like fullt viktig å få belyst.

Til ungdommenes beste.

I månedene som følger får avgiftsskandalen i Ringerike stor oppmerksomhet. Gebyrene for å tømme septik har økt dramatisk, og Per Engebretsen fortalte om regningen han hadde fått som var dobbelt så stor som året før. Politikerne kjenner saken godt, for den ble tema både i utvalg og kommunestyret. Resultatet ble at feil ble avdekket, og innbyggere som trenger denne tjenesten fikk en helt annen pris å forholde seg til.

I mai fortalte Helge Gustavsen (79) om sin opplevelse av stellet han ikke fikk da han måtte være på Austjord etter en operasjon. Han måtte ringe 113 for å få den hjelpen han trengte. Det ledet videre til opplysninger om klage fra en fastlege på samme institusjon. Også denne saken ble løftet til politisk diskusjon, og godt er det.

Til eldres beste.

Ubehagelige saker for noen, men de er med på å skape endring når det er nødvendig.

Ønsker å nyansere

Vi kunne nevnt flere saker. Vi kunne også ha listet opp gladsaker som engasjerer bredt, som for eksempel kåring av årets servicebedrift eller årets navn, slik vi gjorde før jul.

Det er ikke min hensikt å holde noen forsvarstale, men å nyansere bildet Bye Jøntvedt ønsker å tegne. Av en lokalavis med medarbeidere som ønsker å gjøre en forskjell hver eneste dag.

Bye Jøntvedt bruker den unike muligheten vi har i Norge og i et åpent demokrati til å reise kritikk, og få den publisert. Det er en rettighet vi skal holde høyt, og det er viktig å huske det også når vi leser noe vi er uenige i.

Vi vil gang på gang oppleve at det er diskusjoner og forskjellige syn på saker som rører seg i lokalsamfunnet. Da er det viktig å huske på at retten til å si sin mening er grunnleggende for at nettopp våre lokalsamfunn skal virke på best mulig vis.

Tar vi debatten, også om de ubehagelige sakene, så åpner vi også muligheten for å høre at motparten kanskje har noe fornuftig på hjertet. Selv når vi ikke er enige.

Ønsker alltid å forbedre oss

Takk til Lise for å reise denne debatten. Og takk til leserne som faktisk viser seg å være enda mer fornøyd med lokalavisen sin enn de var for et par år tilbake.

Faktisk er våre lesere blant de som er aller mest fornøyd med lokalavisen sin når vi sammenligner med vår størrelse i Amedia.

I siste leserundersøkelse svarer leserne at vi har blitt bedre til å forklare konsekvenser av politiske beslutninger, til å informere om smått og stort og gi unikt lokalt innhold. Leserne mener vi har styrket oss på å være en stemme for «de svake» i samfunnet, og presentere flere sider av saker.

Samtidig ønsker leserne seg at vi er enda mer kritiske, undersøkende og at vi utfordrer lokale beslutninger. Det lover vi å jobbe hardt for å forbedre oss på, og vi mener å være på rett vei.

Til lokalsamfunnets beste.