8. mai er det 77 år siden krigen i Europa tok slutt og Norge igjen ble fritt etter fem år med nazi-okkupasjon. 8. mai er en dag for å minnes alle som risikerte og ga livet sitt i kampen for frihet.

Etter hvert som det blir færre og færre tidsvitner igjen, blir det enda viktigere for oss som blir igjen å minnes hvilke verdier det var de kjempet for, og ikke minst hva de kjempet mot.

De siste månedene har virkelig vist at frihet aldri kan tas for gitt.

Nyter godt av freden

Den freden og friheten som vi nyter så godt av i dag, er ikke kommet av seg selv. Den eksisterer ikke i et vakuum, og er noe som må forsvares og hegnes om hver eneste dag.

Vi må aldri glemme at friheten og alle de verdiene som vi er så stolte av i dagens samfunn, eksisterer bare så lenge vi har evne– og ikke minst vilje - til å forsvare dem.

På en dag som denne, er det også viktig å sende en tanke til alle de i Ukraina som i dag kjemper sin livs viktigste kamp. Ukrainerne kjemper ikke bare for sin egen frihet, men for hele den frie verdenen.

77 år etter at demokratiet og de verdiene vi holdt så kjært seiret, truer nok en gang truer et fascistisk regime den frie verdenen.

I strid på landet sine vegne

Det største offeret en borger kan gjøre for landet sitt, er å delta i strid på landet sine vegne. Mange veteraner som har kommet hjem fra tjeneste sliter med psykiske, så vel som fysiske problem.

Som samfunn har vi en plikt til å se til at disse får tilstrekkelig oppfølging og hjelp, samt gi dem erstatningen de har krav på. Og selv om dette arbeidet har kommet et stykke de siste årene, så har vi ennå en lang vei å gå før vi er i mål.

De som sliter etter tjeneste, skal ikke bli oversett eller mistenkeliggjort, men skal møte anerkjennelse og få oppfølging med tilstrekkelig med ressurser.

Man må arbeide mer aktivt imot at psykiske plager blir tabu, og omfanget av psykiske skader må kartlegges. Erstatningsordningene må også bli mer tilgjengelige, og man må sikre at krav til bevisførsel tar høyde for at dokumentasjon for skadetidspunkt kan være vanskelig å skaffe.

Takk for friheten

Gratulerer med årets viktigste merkedag! Fred og frihet har aldri vært gratis, og må aldri tas for gitt.

Til alle som sto opp og bekjempet okkupasjonsmakten under andre verdenskrig, og alle veteraner og stadig tjenestegjørende siden: Takk for friheten.