Norge har det mest kjønnsdelte arbeidsmarkedet i Europa. Både jenter og gutter velger tradisjonelt. Å velge utenfor boksen kan bli en styrke, ikke en svakhet.

Nylig hadde Aftenposten en artikkel som viste at det er kvinner som leder byggingen av alle de store veiprosjektene rundt Oslo. Dette viser at jenter som velger utradisjonelt kan nå langt.

Men tallenes tale er ikke så positiv. Kvinneandelen på de teknologiske retningene, både i høyere utdanning, yrkesfag og fagskole, står på stedet hvil. Det samme gjelder andelen kvinner som velger å jobbe i privat sektor. Vi i NHO Viken Oslo vil gjerne anbefale jenter å velge begge deler – både teknologi- og realfag og privat sektor.

Hvorfor velge teknologi- og realfag?

Unge jenter og deres foreldre tror det er en fordel å være god på teknologi i fremtiden. De mener også at dette er spennende utdanningsvalg. Likevel ser vi at 7 av 10 jenter mener de trenger mer informasjon om hvilke teknologiutdanninger som finnes. Det viser en undersøkelse Kantar gjorde for prosjektet «Jenter og teknologi». Dette er urovekkende når vi vet at det vil være stort behov for denne kompetansen.

Mange vet ikke om de teknologiutdanningene som finnes, hva som er innholdet i denne typen utdanning eller hvilke muligheter teknologi- og realfag vil gi i arbeidslivet. Rådgivere og karriereveiledere er heller ikke alltid oppdatert på mulighetene i jobbmarkedet. Norsk næringsliv må kunne rekruttere fra hele befolkningen. Foreldrene er ungdommenes viktigste rådgivere, derfor må dere som er foreldre sette dere inn i dette!

NHOs Kompetansebarometeret for 2019 viste at bedriftene i Norge og i Viken og Oslo trenger mer kompetanse innenfor ingeniøryrket, realfag og teknologi. Mangel på ingeniører og teknologer fører til at oppgaver i samfunnet ikke blir løst. Nettopp derfor trenger vi flere unge jenter som vil studere teknologi- og realfag. Det gir mange spennende jobbmuligheter.

Hvorfor velge privat sektor?

Bedriftene trenger god tilgang på kompetent arbeidskraft. I dag tar flere kvinner enn menn høyere utdanning. Flere av disse dyktige kvinnene må velge en karriere i det private. Vi trenger flere kvinner som vil lede og ta ansvar for verdiskaping og lønnsomme bedrifter.

NHO jobber for å gjøre næringslivet mer attraktivt for kvinner, for å bedre kvinners representasjon i ledelse og styrer og for å endre det kjønnsdelte arbeidsmarkedet. Gjennom prosjektet «Jenter og Teknologi» har NHO og NITO promotert unge, kvinnelige rollemodeller i en årrekke. De siste årene har prosjektet fått støtte over statsbudsjettet.

Synes du byggeleder, spillutvikler, kjernefysiker eller dataingeniør høres spennende ut? For å løse fremtidens utfordringer med digitalisering, klima og bærekraft er vi helt avhengige av å få begge kjønn til å velge teknologi og realfag. Bare da vil vi få de ingeniørene og teknologene bedriftene trenger. Søknadsfristen til høyere utdanning er 15. april.