Fredag kom en sjeldent positiv nyhet midt i korona-krisen: Planen for Ringeriksbanen og ny E16 (FRE16) er endelig vedtatt.

Ordfører i Hole, Syver Leivestad (H), ble oppringt på forhånd av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H).

– Jeg er kjempefornøyd. Nå har vi fått planen igjennom, og vi får stasjon, sier Leivestad.

LES OGSÅ: Frederik Skarstein er rasende: – Nå blir det krig!

Spøkelse

For hans store spøkelse har vært at Ringeriksbanen skulle bli vedtatt, ikke bare uten kryss på Helgelandsmoen, men også stasjon på Sundvollen.

– Hvis den hadde gått tvers gjennom Hole uten stoppested, og vi ikke hadde fått av- og påkjøring på Helgelandsmoen, ville vi ha sittet igjen med Svarteper, sier ordføreren.

Samtidig la han ikke skjul på overfor statsråden at Hole kommune gjerne skulle hatt motorveikrysset.

LES OGSÅ: Glad Bane Nor-sjef: – Nå er det opp til Stortinget å bevilge penger

130 millioner

Leivestad og kommunen vil nå sammen med private investorer og fylket se på mulighetene for å realisere en av- og påkjøring eller rundkjøring på Helgelandsmoen.

De første kostnadstallene viste at et E16-kryss kunne koste 250 millioner kroner. Senere er denne summen redusert betraktelig.

– Det kan dreie seg om 130–135 millioner kroner, og vi jobber for hvordan vi på en klok måte kan få til av- og påkjøringen, sier han.

Les også

Historisk vedtak i en tung tid | Øyvind Lien

– Ikke skremmende

Ordføreren synes ikke at dette er en skremmende sum, selv om det er mye penger for en liten kommune som Hole.

Han ser for seg et spleiselag med næringsinteresser for utvikling av et 30.000 kvadratmeter stort næringsområde.

– Et slikt område finnes ikke før du kommer til Gardermoen, framholder Leivestad.

– Sa Astrup noe til at du ville finansiere krysset på andre måter?

– Ja, det syntes han var bare fint. Han hadde full forståelse for at vi gjerne ville ha krysset.

LES OGSÅ: Store planer for Helgelandsmoen selv om E16-krysset uteblir: – Vi stiller oss bak en jublende region

– Ikke enig

Kommunalministeren begynte samtalen med å si at han hadde noen gladnyheter og en nyhet som ikke var fullt så god.

Ordføreren forstår at samfunnsøkonomiske analyser er årsaken til at krysset er kuttet ut, men han og kommunen er ikke enig.

– Den samfunnsmessige fordelen er ikke kommet godt nok fram i utredningen, mener Syver Leivestad.

Alle holeværinger har ikke vært for Ringeriksbanen. Hvordan tror du innbyggerne vil ta imot vedtaket?

– Det vil være forskjellig som det er i alle saker. Noen synes at dette er helt fantastisk, mens andre spør om vi ikke kan ha det som vi hadde det, sier han og har full forståelse for dem som nå får en trase gjennom egne eiendommer eller må flytte.

LES OGSÅ: E16 og Ringeriksbanen endelig vedtatt: – En gledens dag for regionen vår