– Dette er slikt man fra tid til annen vil oppleve i en by der så mange er ivrige syklister, men uten at det er lagt nevneverdig til rette for at både gående, syklende og bilister skal ha en god samhørighet i trafikkbildet, sier leder i Krokskogen cykleklubb, Knut Emil Kolstø etter å ha undefined.

I februar inngikk fylkeskommunen en undefined. Hensikten er å øke sykkelandelen i en by fylkeskommunen mener er godt egnet på grunn av korte avstander og konsentrert bebyggelse.

Byen mangler imidlertid et sammenhengende sykkelnett, men i forbindelse med det pågende arbeidet med Ringeriksbakken skal dette nå settes fokus på. Aller først trengs en plan.

I den forbindelse gjennomføres det nå en undersøkelse blant innbyggerne om deres sykkelvaner. Svarene vil danne grunnlaget for hvordan Hønefoss skal bli en sykkelby også i hverdagen – ikke bare når det arrangeres store ritt.

– Har klare regler

Det ser nok Kolstø og andre syklister fram til. I mellomtiden forsøker de å ta hensyn til trafikken - både bilister og gående, understreker han.

Syklistene på bildet deltok på en organisert trening av Krokskogen cykleklubb.

– Da har vi klare regler for hvordan vi oppfører oss i trafikken, og i dette tilfellet fulgte vi gjeldende normer og regler for ferdsel med sykkel på trafikkert vei.

Det innebærer at de sykler i veibanen når de holder ordinær trafikks hastighet, mens de sykler på fortau når farten er lavere.

Leserbildet Ringerikes Blad brakte i går viser altså at det sykles på både fortau og i veibane.

– Dette var kanskje 100-150 meter før vi fikk organisert oss og samlet oss på dobbeltrekke. I Vesternbakken syklet samtlige på fortauet da det går i betydelig saktere fart enn nede på sletten. Dermed er det forsvarlig å møte og passere gående, forklarer Kolstø.

I bredden, ikke i lengden

Optimalt sett mener han det ikke bør være syklister på fortauet når man sykler på flatmark.

– Vi bør kjøre to i bredden i veibanen. Vi holder 30-35 kilometer i timen i 40-sonen. Den hastigheten forsinker ikke annen trafikk i særlig grad.

Han påpeker at det både er en del eldre i området, på grunn av sykehjemmet like ved, og barn.

– Derfor er det greit å unngå fortauet for å forhindre farlige situasjoner med gående.

Et ofte hørt motargument mot syklister i veibanen er at de i hvert fall burde sykle enkeltvis på rekke. Det avviser Kolstø.

– Om man tenker en rekke på 11 syklister vil det være mer uforsvarlig, for mange bilister. Da er det lengre avstander å kjøre forbi.