Gå til sidens hovedinnhold

Sykepleiermangelen må løses | Linda Lavik

Artikkelen er over 2 år gammel

– I Vestre Viken er 50 prosent av utlyste stillinger, deltidsstillinger, skriver Linda Lavik i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fylkesmøtet i Norsk Sykepleierforbund Buskerud ble avholdt 14. mars. På fylkesmøtet møter tillitsvalgte fra alle arbeidsplasser i Buskerud. Vi ber arbeidsgivere og politikere å sikre sykepleierbemanning i kommuner, sykehus og andre helseinstitusjoner.

Sykepleiermangelen kan og må løses, slik at innbyggerne er sikret et likeverdig og trygt helsetilbud i kommuner og sykehus. Dette krever at arbeidsgiverne tar ansvar for tydelige tiltak: Riktig lønn i forhold til utdanning, kompetanse og ansvar, hele stillinger og godt arbeidsmiljø, godt og stimulerende faglig miljø, lønn under videreutdanning, og arbeidstidsordninger som gjør heltidsarbeid forenelig med god arbeidshelse, familie og sosialt liv.

Linda Lavik

Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund

Buskerud

Størst mangel

Det er sykepleiermangel i Buskerud. Tall fra NAV viser at sykepleiere er den yrkesgruppen det er størst mangel på. NAVs Bedriftsanalyse fra november 2018 viser at det i Norge er en mangel på 4.550 sykepleiere og 1.350 spesialsykepleiere. NAV forventer fortsatt høy vekst i etterspørselen etter arbeidskraft det kommende året.

Analyser viser at Norge kan mangle hele 75.000 sykepleiere om 20 år. 1 av 5 slutter som sykepleiere før det har gått 10 år etter endt studie. De fleste slutter på grunn av stor arbeidsbelastning.

82 prosent av befolkningen mener mangel på sykepleiere går på bekostning av pasientenes sikkerhet (Kilde: Helsebarometeret 2018).

Les også

Ved denne avdelingen fikk alle ansatte velge stillingsprosent

 

Få søkere

Det er størst mangel på sykepleiere i kommunene. Mange steder er det få kvalifiserte søkere til utlyste stillinger. Noen kommuner har iverksatt rekruttere og beholde tiltak, og det ser ut til at det hjelper.

Nore og Uvdal og Modum Bad har alle sykepleierstillingene besatt. I Kongsberg kommune har det blitt bevilget penger til sykepleierlønninger. Lier kommune har økonomisk rekrutteringstiltak. NSF jobber for flere jordmorstillinger i kommunene, da vi vet det at det mangler jordmødre der.

Tall fra fylkesmannen 2017 viser at Buskerud har lavere andel høyskoleutdannede i brukerrettede omsorgstjenester enn landsgjennomsnittet. Det er på 35 prosent mens Buskerud ligger på 28 prosent.

Spesialsykepleiere

I Vestre Viken er det størst mangel på spesialsykepleiere. Det er spesielt mangel på operasjonssykepleiere, intensivsykepleiere, anestesi (Bærum) og barnesykepleiere. Bærum sykehus har spesielle problem på grunn av at Oslo-sykehusene har bedre avlønning. Tall fra fylkesmannen viser at i Buskerud har 19,6 prosent av sykepleierne videreutdanninger, mens resten av landet har en dekning på 22,7 prosent av spesialsykepleiere. Dette tallet går i tillegg ned fra tidligere år.

Deltidsstillinger

I Vestre Viken er 50 prosent av utlyste stillinger, deltidsstillinger. Dette er veldig uheldig for kvalitet, pasientsikkerhet og for sykepleiernes yrkesstolthet og utvikling.

Mange kommuner og sykehus bruker store summer på dyre vikarbyrå for å dekke ledige vakter. NSF er kritiske til at det brukes så mye midler på vikarbyrå. I Buskerud brukte kommunene over 35 millioner på vikarbyrå i 2017.

NSF ser at lønn er et virkemiddel som fremmer rekruttering. NSF har lansert sykepleierløftet og krever at alle sykepleiere med 10 års ansiennitet skal tjene minst 500.000 innen utgangen av 2019.

Heltid, gode arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og lønn er avgjørende for å få sykepleierne til å stå i jobben sin.

Kommentarer til denne saken