Koronapandemien har hatt stor effekt på sykefraværet i landet. Det totale sykefraværet økte med 10,5 prosent 1. kvartal i år sammenlignet med 1. kvartal i fjor.

Koronapandemien og smitteverntiltakene har ført til en kraftig vekst i diagnoser knyttet til luftveislidelser. Ifølge nye tall fra Nav var det totale sykefraværet på 7,3 prosent i 1. kvartal i år.

Det egenmeldte er 1,2 prosent, og det legemeldte er 6,1 prosent.

Sammenlignet med 1. kvartal i fjor har det vært en økning på 5,9 prosent i det egenmeldte fraværet, mens det legemeldte fraværet økte med 11,4 prosent.

– Som ventet, har koronaepidemien hatt stor effekt på sykefraværet. Det har vært en kraftig økning i antall tilfeller med luftveislidelser, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Steg dramatisk

Ifølge Nav var det legemeldte sykefraværet i januar og februar på samme nivå som i fjor, og nye sykefraværstilfeller økte sakte da de første tilfellene av covid-19 ble oppdaget i begynnelsen av mars.

Antall tilfeller steg dramatisk da myndighetene stengte ned deler av samfunnet for å få kontroll på utbruddet.

– Alle med luftveissymptomer ble oppfordret til å holde seg hjemme, og alle som var hadde vært i kontakt med koronasmittede fikk karantene. Dette gjenspeiles også i diagnosebruken, sier Vågeng.

Typiske luftveisdiagnoser står for store deler av økningen. Koronadiagnosen, hoste, forkjølelse og ulike former for karantenediagnoser er mye brukt.

Menn, bygg og anlegg

Innen de forskjellige næringene økte sykefraværet med 20 prosent i bygg- og anleggsbransjen. Koronarelaterte diagnoser står for omtrent 60 prosent av de tapte dagsverkene.

Varehandel og forretningsmessig tjenesteyting har begge en økning på over 18 prosent. Dette er næringer som ble hardt rammet av myndighetenes nedstenging. Her utgjør koronarelaterte diagnoser omtrent 75 prosent av fraværet.

Næringer som i liten grad har blitt påvirket av koronaepidemien, er olje- og gassutvinning (1,2 prosent), finansiering- og forsikringsvirksomhet (4,0 prosent) og elektrisitet, vann og renovasjon (4,1 prosent).

(©NTB)