Det er foreløpig ikke avklart om det dreier seg om et utbrudd av noe smittsomt eller om fisken i elvene lider av samme sykdom, opplyser Mattilsynet.

Den første meldingen fikk Mattilsynet 24. mai om syk fisk i Enningdalselva i Østfold. Fisk her hadde tydelige sår på finnene og blødninger i huden under buken.

Siden har det kommet meldinger om syk eller død laks med lignende symptomer i Sandvikselven i Akershus, Tovdalselva i Aust-Agder, Mandalselva i Vest-Agder, Bjerkreimselva i Rogaland, Emblemselva i Møre og Romsdal og Otra i Agder.

Det er tatt prøver fra flere steder som skal analyseres.

Foreløpig er det ikke påvist noen sykdom i Enningdalselva og Sandvikselven. De øvrige prøvene er ikke behandlet ennå.

– Foreløpig har vi ikke noen konkret mistanke til hva fisken lider av. Derfor jobber vi bredt, sier Ole Bendik Dale, seksjonsleder for forskningsseksjonen for akvatisk biosikkerhet ved Veterinærinstituttet.

Mattilsynet minner om at det er forbudt å flytte levende eller død fisk mellom vassdrag. Dette for å hindre smittespredning.

Båter og fiskeutstyr som er brukt i et vassdrag, skal desinfiseres før de flyttes til andre vassdrag.