Slike kartonger skaper «usaklig oppmerksomhet om alkohol», slår Patent- och marknadsöverdomstolen fast i en fersk dom.

Slik oppmerksomhet kan lede til økt alkoholkonsum, noe som ikke er ønskelig, slår domstolen fast.

Det var Systembolaget som grep fatt i saken i 2016, og som ba svenske forbrukermyndigheter vurdere de nye vinkartongene.

Selskapet Oenoforos nektet å etterkomme kravet og argumenterte med at mange av produktene som alt finnes i Systembolagets hyller, har utradisjonell form og design.