Svært rask avgjørelse i klagesaken om minnestedet på Utøyakaia: – Stevningen er levert

Klagene på minnestedet etter 22. juli 2011 er avgjort på sjeldent kort tid. Kommunen har gitt Statsbygg klarsignal, men advokat har svart med stevning.