Først beskrev han hvordan Putin i årevis har klaget over Natos utvidelser i retning Russlands grenser. I hans regjeringstid har fem nye land blitt medlemmer. Og siden 2015 har USA hatt instruktører og rådgivere i Ukraina. NATO-sjefen har også stilt seg positiv til Ukrainas ønske om medlemskap i Nato.

Naturligvis vil en stormakt ikke ønske en slik utvikling. Det går også på æren løs for Putin.

Heier fortalte hvordan han likevel aldri kunne tro at Putin kunne være så dum at han ville gå til angrep på et land med flere kampklare soldater enn de selv. Det standpunktet har Heier måttet bite i seg.

Men utviklingen viser nå hvor svak Russlands plan faktisk var. Man regner med at skal man erobre et land, trengs minst tre ganger så mange soldater som forsvareren har. Når Putin likevel gjorde det, var det antakelig også på grunn av en tung fryktkultur i Russland. Dette gjorde det svært vanskelig for militære ledere og etterretning å si imot sin leder. Se bare opptaket av hvordan Putin latterliggjør og trakasserer sin etterretningssjef i et møte i Kreml.

Da de startet krigen, var planen å fly styrkene inn på flystripa nær hovedstaden, rykke raskt inn, sette Zelenski ut av spill og få et regimeskifte. Da dette mislyktes, og ingen plan B fantes, er de nå over på en spredt og langvarig krigføring i tre områder i øst og sør. De er dårlig koordinert og møter stor ukrainsk kampvilje.

Russland er ikke økonomisk sterkt, med en økonomi på størrelse med Texas. Men de har atomvåpen, fler enn USA. Dette er deres sterkeste «skremmekort». De langtrekkende atomvåpnene befinner seg i ubåter ved Kola. Der er det likevel en terrorbalanse pga. Natos nærvær i nordområdene.

Men dersom Putins regime skulle å gå på et tap i Ukraina, ville det være en katastrofe både for ham og regimet hans. Da er det nok en fare for at han vil ty til taktiske atomvåpen i Ukraina, med store helsemessige og miljømessige konsekvenser.

Hvordan dette vil gå, er det umulig å spå om, men at Russland havner i en hengemyr, slik for eksempel både Sovjet og USA har gjort i Afghanistan, og USA i Vietnam og Irak, er svært sannsynlig. – Med ukrainerne som ofre.