Du skriver egentlig et kjempegodt innlegg.

Starten med «Dere skal bestemme hvem som skal være med å styre fremtiden for bygda i kanskje den viktigste fireårsperioden vi har hatt på lenge. Det er i denne perioden vi ser hva som skjer med oss når vanvittige Viken fylke svelger oss med hud og hår» er så riktig.

Derfor er så viktig at MANGE stemmer på et parti som vil fjerne dette vanvittige fylket igjen, nemlig Senterpartiet.
Og at MANGE gjør det også ved fylkestingsvalget.

Så begynner du å slenge litt med leppa og kommer etter hvert til Senterpartiet.
Jo da, vi hørte SV ikke ville ha bom under debatten i 2015, men hadde vi støttet den løsningen, så ville det heller ikke blitt noen vei!
SV sa vel det også, at vi kunne klare oss uten ny vei! Litt urealistisk kanskje?

Senterpartiet ville ha lavest mulige bomsatser. Det står vi på fortsatt, og nå kan den laveste bli null og da vil vi selvfølgelig det.

Ja, Senterpartiet kjører hardt på å vise folk hva regjeringens reformer fører til. Og det har vi da også i Jevnaker. Hvem sto fremst under kommunereformen på Jevnaker. Var ikke det Senterpartiet og SV?

Hvem har snakket om regionreform og stemte imot å gå til Viken? Jo Senterpartiet. Ikke bare valgkamp, Tommy!

Også lurer du på hvorfor Senterpartiets representant i kommunestyret fremmet forslag om å legge ned regionsamarbeidet med Hadelandskommunene og dermed potensielt satte hele landbrukssamarbeidet i denne regionen i fare?

Det var en dårlig dag. Min agenda var å hindre å splitte de tre Hadelandskommunene på tre kommuneregioner og tre regionråd, noe jeg fortsatt mener er fatalt for Hadeland.
Når en kommune deltar så deltar den med en røst. Jeg fikk med mitt, andre fikk med sitt.

Landbrukssamarbeidet er et vertskommunesamarbeid med Gran kommune og ble ikke satt i noen fare ved forslaget.
Direkte feil, Tommy!

Og til slutt, helt enig: Løp og stem – også ved fylkestingsvalget.