I ditt innlegg henviser du til et møte du hadde med Høyre og Senterpartiet. Da var jeg ganske fersk på eiendomsskatt, men jeg lovet, som du skriver, å se på saken.

Jeg har spesielt forsøkt å finne ut av hva kommunene kan gjøre dersom det er tydelig avvik mellom Skatteetatens formuesgrunnlag og antatt markedsverdi/takst.

Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke har kommet til bunns med det.
Vi har også hatt saken oppe internt i partiet, så det er ikke riktig at «nå bryr de seg lite om den saken».

Kommuner som krever inn eiendomsskatt på bolig, det er jeg drøfter her, har to måter å beregne skattegrunnlaget på. Den ene er å bruke Skatteetatens formuesgrunnlag, også kalt boligverdi, for å beregne eiendomsskatten. Den andre måten er å taksere boligene kommunalt etter eiendomsskatteloven.
Jevnaker valgte Skatteetatens formuesgrunnlag som sin modell. Det tror jeg er fornuftig.

Jeg tror likevel at en gjennomgang av hvordan formuesgrunnlagene kan brukes av kommunen ville vært nyttig og fått avklart.

Dette mener jeg må komme via kommunestyret, samme organ som har vedtatt skatten innført.
Senterpartiet ønsker å se på det i en tverrpolitisk sammenheng etter valget.