Innlegget til Bård Brørby er så tendensiøst og useriøst at det fortjener nesten intet svar. Det minner mer om et Facebook-innlegg skrevet med capslock på, enn et leserinnlegg i en avis med redaktør.

Fremskrittspartiets "forferdelige menneskesyn" kommer i hovedsak fra at vi ønsker å minimalisere innvandringen, og at vi blant annet bruker økonomiske argumenter i den sammenheng. Vi ønsker ikke gå inn på Brørbys infantile språkbruk om "rene raser", herrefolk" og det som mer useriøst er. Det bør noen i hans eget parti gjøre. Men litt faktaorientering trengs åpenbart.

Vi vet at innvandringen ikke er et bærekraftig, spesielt fra ikke-vestlige land. Dette er ikke noe som bare Frp hevder, selv om vi påpekte dette årevis før alle andre.

Idag har vi Perspektivmeldingen, Brochmannutvalget I&II, SSB, og en rekke andre tunge samfunnsaktører som sier nøyaktig det samme. Dersom vi ønsker å beholde og videreføre velferdssamfunnet, må innvandringen svært reduseres og en feilet integrering må begynne å virke.

LES OGSÅ:

Les også

Ingen pause i migrasjonen til Ringerike | Tor Bøhn

 

- Gullbillett

Det er typisk SV-ere ikke å ofre konsekvenene av egen politikk en tanke så lenge man kan sole seg i glansen som "et godt menneske". Brørby mener åpenbart han er mye bedre enn de fleste, i alle fall de som stemmer på Frp. Men hvor rettskaffent er det egentlig å la flyktninger komme til Norge, kontra å hjelpe dem der de er?

I de fleste nærområder kan vi hjelpe rundt 30 mennesker for prisen det koster å hjelpe en person i Norge. Noen steder mange fler. Dersom hensikten faktisk er å hjelpe flest mulig for å minimalisere menneskelig lidelse, er det mest fornuftig å bruke pengene der de rekker lengst.

Vi mener det er langt mer rettferdig for alle at vi hjelper flest mulig der de er, i stedet for å gi noen få svært heldige en "gullbillett" til Norge. Til dette vil SV si: "Vi må gjøre begge deler". Vi vet at økonomi aldri har vært SVs sterkeste punkt, men det er faktisk ikke mulig å bruke den samme kronen to ganger.

- Uredelig

Politikk handler om prioriteringer. Det er helt legitimt å ønske mer innvandring i seg selv, men det blir uredelig når man ikke er ærlig på konsekvensene.

Brørby nevner ikke konsekvensene av innvandringen med ett ord. Han er bare forskrekket fordi det kan dokumenteres at innvandring faktisk er en byrde og økonomisk tapsprosjekt for samfunnet.

Her er Brørby heldigvis på kollisjonskurs med de aller fleste, for selv ikke SV på Stortinget motsetter seg at man regner på hva innvandringen koster.

- Kriminelle

SSB har de siste årene blitt mer presise i sin rapportering om konsekvensene av innvandring. Rapportene har stor samfunnsmessig nytte da vi får dokumentert at innvandrere er langt mer kriminelle enn nordmenn, de betaler langt mindre skatt og jobber langt mindre enn gjennomsnittet.

Dette koster. Nylig meldte SSB at innvandrernes andel av utbetalt sosialhjelp er på hele 56 prosent. I Oslo får innvandrere svimlende 71 prosent av all sosialhjelp.

Brørby evner dessverre ikke å være seriøs eller se de alvorlige konsekvensene innvandringen bringer med seg. Han om det. Folk flest har derimot begynt å våkne. Det stilles spørsmål, og gamle vedtatte sannheter om at  "innvandring er en berikelse" blir utfordret da det til de grader er dokumentert motbevist.

Innvandringsdebatten er i dag stort sett basert på fakta, og det er positivt. Vi har enda muligheten her i landet å unngå "svenske tilstander", men da trenger vi færre politikere med hodet i sanden, slik som Brørby!