SV går til valg på at ingen kommunale tjenester skal konkurranseutsettes og privatiseres. Vi har sett den flotte innsatsen ansatte i kommunen har gjort i den tøffe økonomiske omstillinga inneværende periode. Det er vel verdt å ta vare på dyktige ansatte. SV vil arbeide for forutsigbarhet og hele, faste stillinger, og lik lønn for likt arbeid i kommunen.

Vi ser behov for å styrke vikartjenesten i alle sektorer i kommunen - både av hensyn til de ansatte, og for å ha god kvalitet på tjenestene. Vi ønsker å inkludere alle i arbeidslivet blant annet gjennom etablering av tilpassa arbeidsplasser.

SV tror på samarbeid med ansatte, og vil revitalisere trepartssamarbeidet. Vi tror at ansatte som er trygge i jobben sin, også er mest kreative og motiverte for kompetanseheving og nyskaping.

For det trengs i et samfunn i rask endring der det stadig stilles nye krav. Sammen må vi vise at vi er dyktige, effektive og nyskapende nok til å gi tjenester av høyere kvalitet enn når private aktører også skal ta ut fortjeneste.

Det er ikke sjølsagt at arbeidsplassene i kommunen er trygge 10. september. Fremskrittspartiet har programfesta konkurranseutsetting av tjenester. Det er helt nye toner fra Fremskrittspartiet i Hole i forhold til debatten vi hadde om konkurranseutsetting av renholdstjenestene for et par år siden.

Fremskrittspartiet skal også effektivisere og skisserer et potensial på over 20%. Det utgjør mange arbeidsplasser og oppsigelser. Fremskrittspartiet tar mål av seg til å fortsette et blå-blått samarbeid med Høyre, som i inneværende periode gjentatte ganger har tatt til orde for privatisering og innsparinger i tjenester langt ut over det vi andre har ment er forsvarlig.

Det går noen tydelige skillelinjer i Hole-politikken også i arbeidsgiverpolitikken. Det dreier seg ikke om luftige tall og prosenter, men om arbeidsplassen din, eller til naboen eller vennen din. SV er en garantist for trygge arbeidsplasser. Er det viktig for deg, er det trygt å stemme SV.