Gå til sidens hovedinnhold

Sunn fornuft tilsier at vedtaket omgjøres før valget | Hans-Petter Aasen (Sp)

Artikkelen er over 2 år gammel

– Senterpartiet har aldri, og kommer heller aldri til å stemme for nedlegging av Hønefoss skole, skriver Hans-Petter Aasen (Sp) i dette leserinnlegget.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For Senterpartiet er det viktig å få omgjort nedleggingsvedtaket av Hønefoss skole. Sunn fornuft tilsier at vedtaket omgjøres før valget, dersom det ikke skjer, må det endres rett etter valget. Senterpartiet gikk i 2015 til valg på at Hønefoss skole skulle opprettholdes, det gjør vi også i 2019.

Det gjør vi fordi vi har en grunnleggende tro på at de beste tjenestene skapes nær folk. At gode nærmiljø og bomiljø skapes med nærhet til en skole og fordi barnets beste tilsier at man har kort vei til skolen og sine venner.

Samhold og identitet

Behandlingen av skolestrukturen på Ringerike har en lang historikk. Vi mener at nedlegging av Heggen, Vegård, Ringmoen, Stranden og Kirkeskolen har gjort noe med samhold, identitet og miljø i de skolekretsene som ble berørt. Det har også preget samfunnsutviklingen i enkelte av de nevnte områdene.

Hans-Petter Aasen

Gruppeleder, Ringerike Senterparti

 

Flere steder har kommunen blitt oppfattet som en motspiller, framfor å være medspiller. Nå opplever hjertet av Hønefoss det samme. Vi i Senterpartiet mener at i slike situasjoner er det viktig å lytte og forstå, ikke overhøre og overkjøre innbyggere. Mange av dem som engasjerer seg for opprettholdelse av Hønefoss skole føler nettopp det i disse dager. Det tar vi i Senterpartiet på alvor.

Vil ikke selge

I politikkens irrganger, særlig i Arbeiderpartiet og Høyre, prøver man i disse dager å skape et inntrykk av at Senterpartiet har ønsket å selge Hønefoss skole. Det er feil, – og minner mer om at man ikke vil snakke om egen politikk.

Etter at flertallspartiene hadde vedtatt, mot Senterpartiets stemmer, å legge ned skolene startet arbeidet med lokalisering av den nye skolen i sentrum sør, I forbindelse med valg av ny tomt viste det seg at det politiske flertallet ville bruke 36 millioner kroner på kjøp av tomt til den nye skolen. Som et alternativ til dette fremmet Senterpartiet, i samarbeid med andre partier, – et forslag om at det måtte utredes bygging av nye skole på kommunens egen grunn.

Dette kunne enten være ved Livbanen, – eller for den saks skyld ved dagens Hønefoss skole. Vi ønsket å belyse at det å kjøpe areal som var regulert til boligformål, – var ufornuftig bruk av fellesskapets midler. Utredningsforslaget ble ikke vedtatt, – og det ble ikke gjort noe ytterligere arbeid med det.

I det videre arbeidet med saken, foreslo Senterpartiet at utbyggingen av skolen i Hønefoss sør måtte utsettes, – prosjektet ble altfor dyrt, – og pengene burde heller vært brukt til å ruste opp dagens skolebygg.

Starte på nytt

Senterpartiet har aldri, og kommer heller aldri til å stemme for nedlegging av Hønefoss skole.

Uansett har mye vann rent i elva siden 2012–2014. Det bør også det politiske flertallet ta inn over seg. Posisjonspartiene burde starte på nytt og se på saken med nye øyne.

Det er med interesse jeg leser en utredning vedrørende skolestruktur fra mai 2013. Utredningen ble utarbeidet som grunnlagsmateriale ved valg av skoletomt for ny skole i Hønefoss sør. Av utredningen er anslått at renovering av Hønefoss skole vil koste mellom 57–65 millioner kroner. Et tall vi forutsetter at er kvalitetssikret siden det er tatt i utredningen.

Senterpartiet mener det er et tankekors at konsulentselskapet Cowi har estimert kostnadene til 125 millioner for å skape trygg og sikker skolevei for elvene fra Hønefoss skole som skal gå på Ullerål.

Da stiller vi spørsmålet; hvorfor ikke bruke de pengene på å ruste opp Hønefoss skole?

For Senterpartiet vil alltid det viktigste være hvordan vi kan skape best mulig nærmiljø i hjertet av Hønefoss. Det mener vi at gjøres rundt en skole. Det handler også om hva vi vil med byen. Vi ser fram til en konstruktiv debatt med alle partier om Hønefoss skole, – men la oss lytte til de som blir berørt. Barn, foreldre og besteforeldre, – det er de vi som folkevalgte skal skape gode tilbud for.


LES OGSÅ:

Kommentarer til denne saken