Sundvollen – et funksjonelt trafikk-knutepunkt? | Rolf Novsett

VEIER: – Dersom Bane Nor skal få folk til å gjenvinne troen på prosjektet, må de ansvarlige starte byggingen av det veisystemet som framgår av den reguleringsplanen, skriver Rolf Novsett.

VEIER: – Dersom Bane Nor skal få folk til å gjenvinne troen på prosjektet, må de ansvarlige starte byggingen av det veisystemet som framgår av den reguleringsplanen, skriver Rolf Novsett.

Av

– Nå er det penger og handling vi trenger, skriver Rolf Novsett i dette innlegget.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Hole er en bilbasert kommune – uten bilen stopper Hole. Veiene er «blodårene» i et levende lokalsamfunn.

Veisystemet må derfor bygges først og det må underbygge den helheten vi skal skape. Hvis vi ikke starter med veinettet vil resultatet kunne bli en rekke propper som vil kunne hindre den utviklingen vi ønsker.

I Ringerikes Blad forteller Morten Klokkersveen, leder av arbeidet med FRE16, at «fellesprosjektet kan komme til å starte opp med de første arbeidene allerede i 2021. Ikke nødvendigvis med bygging av selve banen eller veien, men med tiltak som forbereder anleggsperioden».

Her kan du høre Morten Klokkersveen i podkast.

Gode intensjoner holder ikke

«Morten, fortellingen om «Eventyret FRE16» er gått ut på dato! Ambisiøse mål og gode intensjoner holder ikke lenger!

Nå er det penger og handling vi trenger! Bygg det nye veinettet med de tre aktuelle rundkjøringene i området Sundvollen, NÅ! Ikke påfør folk og institusjoner i Hole en rekke praktiske-, helse- og miljømessige ulemper, for å spare staten for anleggskostnader!»

Usikkerhet er det som har preget FRE16. Skal Bane Nor få folk til å gjenvinne troen på prosjektet, må de ansvarlige starte byggingen av det veisystemet som framgår av den reguleringsplanen Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtok 27. mars 2020.

Hole kommune arbeider løpende med tettstedsutvikling i Sundvollen. «Detaljplan for Dronninggården» ble behandlet på kommunestyrets møte 2.november 2020.

Her vedtok kommunestyret reguleringsplanen for «Dronninggården» basert på framlagte planbestemmelser, plankart over området og eiendomsutviklernes fornyede planbeskrivelse.

I neste omgang er det aktuelt at utbyggerne fremmer sin byggesak overfor kommunen basert på de planbestemmelsene som nå gjelder.

Det innebærer at vi har fått et stabilt, entydig og felles grunnlag for utbyggernes byggesak og kommunens faglige og politiske vurderinger.

Statens vegvesen har i forbindelse med høringen av forslaget til reguleringsplan for «Dronninggården» vist til at «før det er tilfredsstillende kapasitet i tilknytning(er) til E16 kan det ikke gis noen igangsettingstillatelse».

Veivesenet har videre vist til at «det er ikke tilstrekkelig at det foreligger planer om dette. Planene må også være gjennomført eller i tilstrekkelig grad igangsatt».

Disse forholdene er også omtalt av veivesenet i 2017. Men verken Buskerud- eller Viken fylkeskommune har tatt imot denne lissepasningen fra veivesenet. Til nå har staten (ved Bane Nor) og fylkeskommunene kortsluttet utviklingen i Sundvollen. Systemfeil er en passende betegnelse på det som skjer i denne saken.

Trives best i egne prosesser

De som sammen skal realisere tettsteds- og sentrumsutviklingen på Sundvollen ser ut for å trives best i sine egne prosesser. Resultatet er at utviklingen i Sundvollen fortsatt står på vent. Ifølge den statlige reguleringsplanen for prosjektet FRE16 er forventet byggestart på veisystemet 2022 med ferdigstillelse i 2028/2029.

Frederik Skarstein trekker fram et sentralt poeng i sitt innlegg «Kom igjen a, Buskerud Høyre!». Nå er det tid for Høyres posisjonspolitikere på Stortinget og i Viken, fra Buskerud, og si klart ifra der hvor det virkelig gjelder.

Her har vi flere «meldestasjoner» både nasjonalt og i Viken. Statsbudsjettet 2021, Høyres program for neste stortingsperiode, rulleringen av Nasjonal transportplan og tilsvarende planer, budsjett og prioritering i Viken.

Behov for konkrete innspill

Her er det behov for konkrete innspill fra våre ombudsmenn og kvinner fra Buskerud i FRE16 prosessene. Som Skarstein peker på «- nå er det på tide å kjempe for oss». Det får så være at en «ikke blir så populær for sine krav internt».

Gjenfortelling av «Eventyret FRE16» med innlegget «Ringeriksbanen skal realiseres nå» av Trond Helleland og Kristin Ørmen Johnsen, er etter min mening bare et løsskudd.

Dere må lade med skarpt skal dere treffe blinken.

Nettverk av veier

Det som er saken, er at vi har behov for et nettverk av kommunale og fylkeskommunale veier i Hole som binder sammen folk og virksomheter. Videre hensiktsmessige påkoblinger av dette nettverket til FRE16 på Sundvollen og Helgelandsmoen.

Dette er avgjørende hvis staten mener alvor med ønsket om å kunne forsterke Sundvollen som et funksjonelt trafikk-knutepunkt og gi muligheter for økt næringsetablering på Helgelandsmoen. Dette er viktige deler av de lokale samfunnsverdiene av FRE16.

En rimelig motytelse fra storsamfunnet overfor folk og næringslivet i Hole – synes jeg!

I denne podkasten svarer Morten Klokkersveen i Bane Nor på spørsmål:

Her kan du høre alle podkastene fra Ringerikes Blad.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.