Søndagens snittpris per kWh er 2,3 øre høyere enn lørdag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen søndag på 3,46 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 17 og 18. Den er 35,6 øre høyere enn lørdag og 1,92 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst- og Sørvest-Norge vært 4,53 kroner.

Minsteprisen blir på 2,15 kroner per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.