Mandagens snittpris per kWh er 19,2 øre høyere enn søndag og 1,58 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen mandag på 4,043 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 57,9 øre høyere enn søndag og 2,29 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Sørøst-Norge vært 5,25 kroner.

Minsteprisen blir på 1,88 kroner per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.