Gå til sidens hovedinnhold

Strømmen rundt Storøya går som før | Eirik Nørgaard

– Dette sannsynliggjør i høy grad poenget med at brua ikke er negativ for vanngjennomstrømmingen, skriver Eirik Nørgaard.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Natten mellom fredag 26. og lørdag 27. mars gikk isen opp rundt Storøya på nøyaktig samme sted som tidligere i vinter, som jeg har beskrevet i et tidligere innlegg i denne debatten.

Fra brua er det åpent i en bredde som er større enn den flytende bruas andel av hele sundet.

LES OGSÅ: Hva er fakta om Storøybruas påvirkning av vannstrømmer?

Retningen på det åpne vannet er først rett nordover mot Kroksund, deretter mer i retning Fekjær og videre rundt Vinterguten og vestover i Storøysundet til Sundland/ Rytterager.

Sterkest fra østsiden

Her mangler det noen hundre meter til åpent vann. Det kan tyde på at virkning av strøm og vind er sterkest fra østsiden av Storøya, altså der brua ligger.

Poenget med å skrive dette nå, er at sør for brua (med unntak av en 100 meter bred råk) ligger isen fortsatt helt til en linje mellom den gamle veikroa og over til sørsiden av Storøya til tross for svært sterk sønnavind det siste døgnet.

LES OGSÅ: Ny bru til Storøya | Tulli Vamraak

Isen nord for brua har altså forsvunnet til tross for den påståtte barrieren som brua utgjør for vannstrømmen i sundet, samtidig som den isen som var mest utsatt for vind, fortsatt ligger der.

Dette er ikke noe vitenskapelig bevis, men det sannsynliggjør i høy grad poenget at brua ikke er negativ for vanngjennomstrømmingen.

Vi har skriftlige kilder langt tilbake i tid på at strømmen alltid har gått der hvor vi kan se at den fortsatt går nå i dag, rundt nordøstsiden av Storøya. Prisen mennesker og dyr har måttet betale for dette, er mange druknede mennesker, også i vår levetid og diverse dyretragedier i form av druknede elger.

Sikkert hele året

Elgen foretrekker stort sett isen/ vannet. Men den har faktisk også gått brua.

For oss mennesker er det et stort framskritt at vi kan ferdes sikkert hele året over et sund hvor strøm og vind gir vekslende og til tider farlige forhold på isen.

For dem som fortsatt er skeptiske til at strømmen i praksis går uhindret rundt Storøya, anbefaler jeg at de ser på forholdet mellom is og vann på stedet nå før all isen forsvinner.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.