Onsdag morgen møtte han pressen sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) før budsjettkonferansen, som er den siste før statsbudsjettet for neste år legges fram 6. oktober.

Begge to har den siste tiden varslet at oljepengebruken skal ned, mens utgiftene vil øke i tiden fremover. Nå går de inn i sluttspurten for å spikre budsjettet for 2023.

– Dette er en oppgave vi tar på stort alvor, det er en alvorlig tid rundt oss. Det er naturlig å begynne med konsekvensene av krigen i Europa, som er omfattende og som også treffer Norge, sa Støre.

Krevende tider i flere år fremover

Støre nevnte blant annet flyktningene som har ankommet Norge fra Ukraina, den pågående energikrisen og økt støtte til Forsvaret som følge av sikkerhetssituasjonen i nord.

– Det er nye utgifter som vi skal ta inn på en forsvarlig måte ved å lage et godt statsbudsjett for land og folk, og det er vi på god vei til å gjøre. Dette kommer til å bli et stramt og rettferdig budsjett, sa han.

– Vi kan ikke gjøre som man har gjort i tidligere år, å bare bruke flere oljepenger for å løse utfordringer. Tvert imot må vi bruke mindre, og samtidig har vi store utgifter vi skal betale og store oppgaver å gjøre.

Han understreket samtidig at Norge trolig kommer til å stå i en krevende tid i flere år fremover.

Vil unngå økt ledighet

Vedum pekte på de økte prisene og hvordan mange blir urolige av denne prisøkningen.

– Vi skal ta kontroll over det vi kan kontrollere, og vi skal ikke bare øke oljepengebruken fordi det kan føre til enda høyere prisvekst.

Han sier at dette vil ramme dem med lav og middels inntekt hardest.

– Hvis det blir høy prisvekst over tid, så viser all historisk erfaring at det også er oppskriften på økt ledighet, sa Vedum.

– I så urolige tider som nå, så blir ofte forskjellene større. Målet for ap og sp er å ta de politiske grepene som gjør at man ikke får økte forskjeller, men mindre. Både sosialt og geografisk sånn at man får utvikle alle deler av landet, sa Vedum.

Strømstøtten en tung post

Strømstøtten er blant utgiftene som vil påvirke neste års budsjett, men både Støre og Vedum lover at den ikke vil bli fjernet.

– Dette er en av de viktige postene vi nå må få dekket inn, sier Støre om støtten på spørsmål fra NTB.

Selv om den massive støtten for å dekke folks økte strømregninger blir betegnet som blant de større utgiftspostene i budsjettet, understreker Vedum viktigheten av å videreføre ordningen.

– Det er en stor og tung prioritering på statsbudsjettet, men vi mener det er rett for folk må kjenne litt ro, også om at det vil komme en sikringsordning også neste år. Vi kommer til å beholde de grepene vi gjør på strøm og det er også helt nødvendig for strømregninga til folk ville blitt altfor høy dersom vi ikke hadde hatt denne støtteordningene, sier Vedum.