I Ringerikes Blad kunne vi i et leserbrev lese at samferdselsministeren i møte med entusiastiske lokalpolitikere har forsikret dem om at «for regjeringen er Ringeriksbanen og ny E16 en prioritet».

Jeg skal ikke beskylde verken statsråd eller leserbrevskriverne for å lyve. Det vil være stygt.

Merkelig av regjeringen

Men jeg tillater meg å påpeke at det fra regjeringens side er en ganske merkelig måte å gi et prosjekt en «prioritet» på når de i revidert nasjonalbudsjett kutter 278 millioner kroner (av prosjektets 2020 budsjett på 528 millioner).

LES OGSÅ:Det kuttes mens det planlegges | Øystein Haugerud

Det bidrar ikke til framdrift og realisering, og kalles i min verden nedprioritering.

Skal vi sikre bærekraftig vekst og utvikling i vår region, og samtidig ivareta de overordnede klimamålene, er det behov for mer effektive, trygge, klima- og miljøvennlige transportløsninger.

På Ringerike er det gjort en formidabel og imponerende jobb for å forberede hele regionen på de store endringene realisering av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 vil utløse.

Det vil avlaste en presset hovedstadsregion, og gi Ringeriksregionen mange nye virksomheter og innbyggere. Nå venter man på staten.

Optimisme hos alle

Og for et par måneder siden, da den statlige reguleringsplanen regjeringen hadde ruget på siden 2013 ble stadfestet, var det optimisme hos alle oss som ønsker Ringeriksbanen og E16 prosjektet realisert så raskt som mulig.

Les også

Nå gjenstår kun oppløpssiden for FRE16-prosjektet | Næringslivsledere

Men som de fleste vet, kampen for Ringeriksbanen er en historie uten sidestykke. Gang på gang har det kommet politiske krumspring som har spent bein på framdrift og realisering.

Senest i mai kom altså regjeringen med en gedigen kalddusj ved å fremme forslag om å kutte hele 53 prosent av årets budsjett for fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16.

La oss håpe vi har et klokere storting enn regjering. I denne saken også. Så vi slipper med skrekken og unngår nye utsettelser.