Gå til sidens hovedinnhold

Stopp Ringeriksbanen, den har utspilt sin rolle | Jan Hinna

– Man bør nå ta en pust i bakken når det gjelder videre planlegging og framdrift for E16 og Ringeriksbanen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jernbane er fryktelig utdatert som transportmiddel i Norge, noe også pandemien har vist til fulle.

Buss for tog er kontinuerlig gjenganger på de vanlige strekningene, tog har null fleksibilitet, noe bussene til fulle har.

Vi bor spredt

Vi bor svært spredt i Norge, tog fungerer godt i land med flatt terreng og tett bebyggelse/befolkning, vi er så langt unna dette som man kan komme her hjemme.

Å tro at Hole og Sundvollen skal få en jernbanestasjon og «bystatus», er naivt. Transportgrunnlaget er altfor lite, kostnadene ved utbygging og drift av en ny stasjon er for store.

Vi bor spredt her i distriktet, de som skal ta tog er i stor grad nødt til å kjøre bil til stasjonen, hvor er det man skal sette fra seg hundrevis (tusenvis?) av biler hver dag?

Stasjon i Hønefoss

Slik dette nå utvikler seg, vil en ny stasjon i Hønefoss være det man får, det blir i feil retning for alle sør for eplehagen om de skal til Oslo, og igjen vil parkeringen skape store utfordringer.

Hønefoss sentrum er allerede uegnet som knutepunkt med parkering.

Under pandemien har vi lært enkelte ting, som at kollektivtrafikk plutselig ikke kan benyttes. Det vil skje igjen. Og igjen.

Hjemmekontor er trenden

I tillegg har vi erfart at man slettes ikke må pendle til Oslo hver dag for å jobbe, hjemmekontor har vært trenden for svært mange, det blir mindre behov for å fysisk reise til Oslo for å jobbe i fremtiden, noe godt kommer det ut av pandemien også - vi omstiller oss.

Dagpendlingen vil verken opprettholdes eller vokse stort, selv ikke med et godt utbygd Sundvollen.

Vi er i en rivende utvikling rundt elbusser, de har fleksibiliteten et tog aldri vil kunne oppnå, gode, fungerende veier vil i så måte være en nøkkel for å få ned reisetid og køer inn mot Oslo. For de som må fortsette å pendle.

Hytteturister med bil

Og hytteturismen vil i liten grad nyttegjøre seg av en jernbane, man er avhengig av bil i andre enden også.

Å henge vei og jernbane sammen kan høres forlokkende ut, men det vil gi et massivt inngrep i Hole, et inngrep som vil dele kommunen i to, et enormt arr man aldri vil kunne reversere.

Innen vei og jernbane er ferdig, kan man sitte med en jernbane som allerede er utdatert og som har rasert hele Hole kommune.

Historiske funn

Man har i disse dager undersøkelser i traséen for dette inngrepet, man gjør daglig historiske funn, man jobber på spreng for å sikre det som ligger skjult under torva; vår historie som strekker seg tusener av år bakover.

Her kan man nå risikere at viktige historiske minner ødelegges før man forstår hva gravemaskinen flytter på.

Jeg har hatt tett innsyn i utbyggingen av ny vei mellom Åsbygda og Jevnaker og så ved selvsyn at kullgroper ble gravd vekk uten noen form for undersøkelser. I tillegg kommer de planlagte ødeleggelsene av våtmarks- og verneområdene.

Planlagte ødeleggelser

Ja, det blir jo nå faktisk planlagte ødeleggelser. Hva er hensikten med å lage verneplaner når de intet betyr i denne sammenhengen?

Hvorfor er for eksempel jordene på Steinssletta av mer viktighet enn gravplasser og bosetting som nå raseres? For veien kan legges i stor grad langs dagens trasé over Steinssletta, om man forlater jernbanen i prosjektet.

En ny og fullgod vei kan bygges enklere og billigere enn hva man nå legger opp til i dette fellesprosjektet. En ny og fullgod vei kan bygges enklere og billigere enn hva man nå legger opp til i dette fellesprosjektet.

Ikke for sent

Det er ikke for sent å revurdere: Skrot jernbanen, den har utspilt sin rolle, sats på bedre, tryggere og billigere veier.

Kjør E16 fra Skaret til Rørvik som planlagt, ny bro som planlagt, så tunnel til planfritt kryss ved Vik, inn i tunnel under Steinsåsen, ut på jordet ved Steinssletta, trekk traseen inn i ny tunnel ved Bjørke, ut igjen på nedsiden av Norderhov kirke og frem til Hvervenkastet hvor den kobles sammen med dagens trasé.

Firefelt både i nevnte område og videre til Hensmoen og Eggemoen vil gi de laveste inngrep, laveste kostnader og fullgod vei for fremtiden.

Kommentarer til denne saken