Stengingen av Lunnertunnelen: Nå er datoen klar

Lunnertunnelen stenger for nødvendig oppgradering fra mandag 7. desember, fram til begynnelsen av mars.