Gå til sidens hovedinnhold

Stem på en skole for alle!

Artikkelen er over 2 år gammel

Det skjer altfor ofte at barn med funksjonsnedsettelser må begynne på skoler utenfor nærmiljøet. Det er en farlig vei å gå, mener Atle Haglund og Anna-Lisbeth Mikalsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange barn med funksjonsnedsettelser får ikke gå på nærskolen og blir stengt ute fra den utdannelsen de burde få. Årsaken er måten norske skolebygg er bygd på og holdninger hos skoleeierne.

Mange av skolene er ikke bygd for alle, men kun for de som ikke har en funksjonsnedsettelse. Konsekvensene er mange og alvorlige – både for individet selv og for samfunnet.

Skole og utdanning er en av de viktigste byggeklossene i samfunnet. Utdanning betyr at du får kunnskap og verktøy til å realisere potensialet i deg selv. Du utvikler sosiale ferdigheter og vennskap.

Atle Haglund og Anna-Lisbeth Mikalsen

Regionleder og regionkontorleder

Norges Handikapforbund Oslofjord Vest

 

En farlig vei å gå

For fellesskapet betyr dette en arbeidsstyrke med høy kompetanse istedenfor en arbeidsstyrke med kunnskapshull. For at vi skal utnytte potensialet som ligger i utdanning må vi som samfunn gi like muligheter og riktig utdanning til alle.

Det skjer altfor ofte at barn med funksjonsnedsettelser må begynne på skoler utenfor nærmiljøet. De blir sendt til en skole som er universelt utformet, eller den skolen som kommunen mener at funksjonshemmede elever skal gå på.

Er det så farlig da, tenker du kanskje? Er det ikke fint at «de» kan få gå på den samme skolen, de som er så «like»? Svaret på dette, er at dette er segregering i praksis. Dette er et brudd på opplæringsloven som sier at alle barn har rett til å gå på sin nærskole. Det er en farlig vei å gå.

Skal ikke skilles ut

Dersom du blir inkludert i utdanningen er sjansen for at du senere blir inkludert i arbeidslivet langt større. Dette betyr, flere arbeidende hender og hoder som er med på å bidra til fellesskapet. Følgelig fører segregering til det motsatte. Dette viser også forskningen. Jo mer utdanning en har, jo lettere er det å få seg en jobb. Slik er det også for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Universell utforming er ikke spesialtilpassede løsninger for enkelte mennesker. En universelt utformet skole, er en skole uten fysiske hindringer. Den er blant annet lett å finne fram og orientere seg i, den har god akustikk og et godt inneklima, noe som er bra for alle barn og ungdom.

Hensikten med universell utforming er at alle skal kunne bruke samme løsning og at ingen skal holdes utenfor. Enkeltgrupper skal ikke skilles ut og bli henvist til egne skoler eller separate løsninger.

Viktig og lønnsomt

En rapport fra Oslo Economics slår fast at det vil være svært samfunnsøkonomisk lønnsomt å gjøre alle skoler i Norge universelt utformet. Faktisk mener de, at om det ikke var lønnsomt, burde alle skoler utbedres uansett fordi alle må ha tilgang til en så viktig arena i samfunnet.

Dette er ikke bare viktig for elevene selv, men også for lærerne, foreldrene eller søsken kan ha funksjonsnedsettelser. Norske skoler blir ikke bare brukt som skole, men også som valglokale, korpsleirer og til andre fritidsaktiviteter.

Universell utforming er ikke bare nødvendig for noen, det gir praktiske og gode løsninger for oss alle.

Derfor er vår oppfordring klar. Når du går til valglokalet 9. september, bruk stemmeretten din, og gi den til noen som vil jobbe for en skole for alle. Eller sagt på en annen måte: Ikke stem på noen som stenger andre ute!

Les også

Kommunen pusset opp servicetorget: Spurte ikke funksjonshemmede om råd

 

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.