Gå til sidens hovedinnhold

Steinsfjordutvalget i tungrodd båt | Magne Kvamme

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Ringerike Budstikke 26. november svarer ordfører i Ringerike, Kirsten Orebråten på en interpellasjon fra Anne-Erita G. Berta. Saken gjelder Steinsfjordutvalgets utfordring til staten om å sørge for en ny og mer omfattende vurdering av alle forhold som kan bety noe for bedre vannkvalitet i Steinsfjorden.

På tross av motstand fra Orebråten og Broberg om å sende brevet før FRE16 reguleringsplan var endelig behandlet i Stortinget, ble brevet likevel sendt, med egen anmerkning om uenighet fra 2 av medlemmene.

Ordfører Orebråtens svar er tydelig på at Ringerike kommunestyre står sammen om at brevet ikke skulle vært sendt før reguleringsplanen var sluttbehandlet. Det framgår videre av ordførerens svar at Ringerike.

Sikre vannkvaliteten

Kommunestyre deler den oppfatningen at en kanal i stasjonsfyllingen er egnet til å sikre at vannkvaliteten i Steinsfjorden ikke forverres.

LES OGSÅ: Er forurensningsfaren i Tyrifjorden vurdert? | Torgeir Haave Bentsen

Dette er nedslående informasjon, at politikerne ikke vil støtte Steinsfjordutvalgets arbeid med å forbedre og sikre vannkvaliteten i Steinsfjorden. Steinsfjordutvalget ønsker å få vurdert alle forhold som kan virke positivt, uansett hva som skjer i Kroksundet.

NIVA sin rapport til FRE16 er kort referert: Kun vannstandsendringer påvirker vannkvaliteten i Steinsfjorden, vinddreven strøm har ingen betydning.

LES OGSÅ: Niva-rapporten er ingen endelig fasit | Kai Hoddevik

Den tidligere konklusjon fra NIVA, til Statens Vegvesen, var at vinddreven strøm ville øke vannutskiftningen med ca. 17 prosent dersom begge veifyllinger blir fjernet.

Omfattende målinger

Denne rapporten ble utarbeidet etter omfattende målinger av vind og strøm over to år, og sammen med hele forarbeidet fra 1992, vitner den om et grundig gjennomført arbeid. Og det er feil å betrakte den forskning NIVA utførte fra 1992 til 2006 som foreldet.

Det ble faktisk brukt modellverktøy med tilsvarende følsomhet som det NIVA brukte i rapporten til FRE16.
Som privatperson kan ikke jeg vente annet enn at mine innlegg plasseres i kategori synsing.

Når NIVA synser i den måten de avskriver rapporten fra 2006, blir dette neppe lagt merke til, fordi synsingen er skjult blant en mengde dokumentert informasjon. Jeg sikter til påstanden om at vinddreven strøm ikke blir effektiv fordi vinden har for liten styrke og varighet før den skifter retning og fører strømmen tilbake.

LES OGSÅ: - Tendensiøs forskning i Kroksundet

Les hvordan NIVA synser, side 32: Sammenlign deretter med den dokumentasjon om vindforholdene i en tidligere NIVA-rapport, følg denne lenken fra side 19 og videre.

Det bør ikke være noen tvil om at NIVA i rapporten til FRE16 ganske enkelt hopper bukk over de virkelige vindforholdene.

Dette er Steinsfjordutvalget klar over, og ønsker derfor en fagmessig ny gjennomgang for å innhente fullstendig kunnskap om alle forhold som kan gi bedre vannkvalitet. Planen fra FRE16 inneholder ingen avbøtende plan for å erstatte det tap en fylling av halve Kroksund vil bety.

En kanal av 30 meters bredde, slik BaneNor foreskriver, åpner ingen mulighet for bedring av vannkvaliteten. En kanal vil derimot fordele en del av vannstandsbevegelser over til kanalen.

Vinddreven vannutskiftning i en slik kanal vil bety svært lite, i motsetning til om østre sund åpnes i hele sin bredde.

Steinsfjordutvalget

På bakgrunn av uttalelse fra en nåværende politiker under siste valgkamp, med løfte om å revitalisere Steinsfjordutvalget, ville dette vært en anledning til å støtte utvalget i denne saken.

Så lenge ansvarlige politikere overser mangler ved den planen som er levert fra FRE16 til behandling i Stortinget, var det all mulig grunn til at Steinsfjordutvalget sto samlet og ble hørt, før planen er vedtatt.

Det er ikke Norges demokrati verdig, når en del av en demokratisk prosess torpederes av folkevalgte, slik det har skjedd i denne saken.

LES OGSÅ: Lettvintheter om Kroksund | Kåre Bech

LES OGSÅ: Er NIVA troverdige? | Kai Hoddevik

LES OGSÅ: Usaklige påstander om Steinsfjordutvalget | Bjørn Rolf Gasmann

Kommentarer til denne saken