Steinsbystranda: – Derfor er dette vår favoritt

Steinsbystranda har nesten alt, mener vi.