Gå til sidens hovedinnhold

SSB spår styringsrente på 1,75 prosent i 2024

Koronapandemien vil prege økonomien lenge, og arbeidsledigheten vil først synke tilbake til et normalt nivå i 2023, ifølge SSBs rapport om konjunkturtendenser.

I tillegg ventes styringsrenten å øke gradvis til 1,75 prosent i 2024, skriver SSB.

– Nullrenta gjenspeiler en økonomi i krise. Med økt økonomisk aktivitet og videre gjenåpning av samfunnet ligger det an til at renta skal heves fra dagens unormalt lave nivå, sier SSB-forsker Thomas von Brasch.

Idet koronapandemien avtar ventes den økonomiske veksten å fortsette, og BNP i Fastlands-Norge var tilbake på omtrent samme nivå som før pandemien i juni i år. Det er likevel et nivå som er 2,5 prosent lavere enn hva SSB anser som et normalt nivå for økonomien.

Usikkerhet

Det er også stor usikkerhet i prognosene.

– Koronasituasjonen er fremdeles veldig uforutsigbar. Det er større sannsynlighet for at det går verre enn at det går bedre enn det prognosen viser nå, sier von Brasch.

Som i Norge preges den internasjonale konjunkturutviklingen av Delta-varianten av koronaviruset. Dermed må SSB nedjustere spådommene om innhenting i økonomien til handelspartnerne våre.

– Etter hvert som våre viktigste handelspartnere får kontroll over viruset og en økende andel av befolkningen utvikler immunitet, ser vi for oss en normalisering av konjunkturforløpet internasjonalt i løpet av 2023, sier SSB-forsker Roger Hammersland.

Ledighet fortsatt høyere enn før krisen

De ventede renteøkningene skyldes blant annet høy boligprisvekst. I 2. kvartal var prisene mer enn 12 prosent høyere enn i samme periode i fjor. Det ventes imidlertid en lavere vekst framover, blant annet på grunn av renteøkningene og høyere boliginvesteringer.

Før pandemien lå arbeidsledigheten på rundt 3,7 prosent, mens i 2. kvartal var gjennomsnittet 4,9 prosent. Beregningene viser at arbeidsledigheten vil falle til rundt 4,2 prosent i 2023, og dermed være på linje med gjennomsnittet så langt på 2000-tallet.

Inflasjonen ventes å øke og bli liggende rundt 2 prosent fram til 2024. Dette skyldes blant annet økte importpriser og lønnskostnader.

LES OGSÅ: Boligprisene steg med 1,9 prosent i august

Kommentarer til denne saken