Sprer konspirasjonsteorier om 5G | Lasse Evensen

STRÅLING? - Nei, vi blir ikke utsatt for mer stråling i 5G kontra 4G, skriver Lasse Evensen.

STRÅLING? - Nei, vi blir ikke utsatt for mer stråling i 5G kontra 4G, skriver Lasse Evensen. Foto:

Av
DEL

MeningerNår Harald Brorson sprer konspirasjonsteorier om det kommende 5G-nettet i Norge, er det på sin plass å komme med korreksjoner.

Det er uheldig når innhold fra YouTube og blogger – uten påvist relevant forskning og innsikt, blir brukt som sannhetskilde og således klarer å skape en ubegrunnet redsel mot det kommende 5G-nettet.

Begrunnelsen de fleste 5G motstandere baserer seg på er «føre-var prinsippet».

Faktum er at vi har blitt utsatt for de samme frekvensene og radiobølgene som Brorson refererer tid i mange år allerede. Vi finner dem i wi-fi rutere, mikrobølgeovner og annet utstyr, ja det brukes også til tørking av tømmer og ikke minst i det eksisterende 3G- og 4G-nettet.

Nettopp. Du leste faktisk riktig: 5G skal gå i det samme nettet på det samme frekvensbåndet som det mobilnettet vi har i dag. Men la meg ta noen dokumenterte fakta:

Grenseverdier

Det påstås at grenseverdiene for stråling som våre myndigheter har satt opp er langt overskredet.

Det er ikke tilfelle: Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) kartla allerede i 2010 styrken på radiofrekvente felt i bygninger, så som trådløse datanettverk for internett, kringkastingssendere samt sendere i nødnettet og mobilnettet.

Disse hadde en styrke på under en hundredel til tusendel av de oppsatte grenseverdier. Dette gjaldt også mobilnettet hvor 5G og 4G bruker samme nett og frekvenser. Dvs at disse målingen er relevante også for framtidens nett.

  • Fakta 1: Ingen grenseverdier overskredet

Flere sendere

Det bygges flere sendere. Men det bygges ikke primært for 5G men også for 4G.

Grunnen er at hastigheten på 5G samt høyere bruk av mobiltelefon gjør at nettet sender mer og mer informasjon. Kapasiteten må økes. Fordi informasjonsmengden vil eksplodere, må man sette opp flere master.

Med andre ord: 5G kunne i prinsippet blitt kjørt på dagens nett som således hadde blitt sprengt.

  • Fakta 2: Det bygges flere sendere både for 4G og 5G for på den måten å kunne takle større datamengder, ikke for å tilpasse seg nye frekvenser.

Høyere frekvenser

Når det brukes argumenter for at 5G bruker betydelig høyere frekvenser, er dette feil.

Når kapasiteten i 4G og 5G nettet er overbelastet, vil man kunne benytte frekvenser helt oppe i 30-40.000 Mhz. (både for 4G og 5G).

Dog er ikke dette noe nytt. Disse frekvensene har blitt brukt blant annet i sending og mottak fra satellitter til parabolantenner, antenner som folk har på veggen hjemme.

  • Fakta 3: 5G bruker ikke høyere frekvenser enn det som har blitt brukt før.

Pulserende frekvenser

Det påstås også at 5G sender med pulserende frekvenser. Det stemmer ikke. Radiostråler har aldri vært og er heller ikke nå pulserende. Da vil de miste sin stabilitet. Det er de samme frekvensområdene i bruk på 5G som for 4G, dvs. fra 700–3800 Mhz.

Siden man har lengre rekkevidde dess lenger man kommer ned i frekvensbåndene, brukes 700Mhz mest i strøk hvor det er lang avstand mellom senderne og effekten således høyere. I tettbebygde strøk er det motsatt, høyere frekvens, lavere effekt og flere sendere/mottakere er realiteten.

  • Fakta 4: 5G har ikke livsfarlige pulserende frekvenser og sender i all hovedsak mellom 700-3800Mhz, samme som GSM, 3G og 4G.

Utsatt for mer stråling? Nei, vi blir ikke utsatt for mer stråling i 5G kontra 4G. Radiobølgene som sendes er ikke sterkere men svakere for 5G enn for 4G. Og sammenlignet med gamle mobilnettverk i NMT-systemet, betydelig svakere.

Nettopp derfor må tettheten av master være hyppigere grunnet mindre effekt slik at det ikke blir dropp i overføring av datamengder.

  • Farkta 5: Vi utsettes ikke for mer stråling. Og effekten på 5G telefoner er svakere enn for eldre telefoner.

Elektromagnetisk stråling

Elektromagnetisk stråling – er det farlig? Ja, men kun de lave frekvensene, ikke de høye. Risikoen for skader ved radiostråling er i all hovedsak oppvarming av kroppsvev, som overoppheting og brannskader.

Seniorrådgiver Lars Klæboe i DSA sier: «Lave frekvenser trenger dypere inn i kroppen enn høye. Hvis det brukes høye frekvenser i små lokale områder, blir det så høyfrekvent at strålene vil stoppe på huden.

De høyeste frekvensene for 5G vil sannsynligvis hovedsakelig bli brukt i små lokale områder som krever høy kapasitet for å sende data». Sitat slutt

For å bli utsatt for skader må man være utsatt for veldig kraftig stråling over tid. Grenseverdiene til 5G er 50 ganger under de verdiene som kan gi oppvarming av menneskelig vev, eller som kan få nerveceller til å avfyre signaler.

  • Fakta 6: Høyfrekvente stråler med lav effekt trenger ikke gjennom huden og er dermed ikke å anse som farlige.

Alle vet at infrarød stråling er farlig. Vi har eksempelvis varmelamper som brukes i fjøs. Vi kjenner vi blir varme og flytter oss unna hvis vi blir svidd eller stekt. Vi mennesker stråler også ut infrarøde stråler. Et levende menneske stråler faktisk så mye som ca. 100 watt.

Dette føler vi ved å være nær et annet menneske. Til sammenligning stråler en mobiltelefon mellom 0,5 og 1 watt.

Det elktromagentiske feltet avtar omvendt proporsjonalt med kvadratet av avstanden. Dersom du fjerner deg to meter fra feltet har feltet blitt redusert til en fjerdedel.

Har man forsket på eventuelle skader av 5G?

Folkehelseinstituttet og DSA bekrefter at det ikke er noen fysiske egenskaper ved den nye 5G-signalet radiobølgene som skiller det fra tidligere brukte systemer eller 3G og 4G.

Og siden signalene ikke er annerledes i oppbygning, er flere tiår med forskning relevant.

Så skal det legges til at det er gjort få undersøkelser på eventuelle skader på mennesker som direkte følge av 5G, men tidligere forskning – og det at systemet i prinsippet er det samme i tillegg til at effekten som brukes i 5G er svakere enn noen annet mobilsystem, gjør at man trekker konklusjonen om at det ikke er farlig. Dette støttes av DSA.

  • Fakta 7: Det er lite forskning på 5G, men det ligger flere tiår med forskning på stråling fra mobiltelefoner og annet i samme frekvensområde. Det er derfor ingen holdepunkter på at 5G er mer farlig enn 3G og 4G.

Dreper 5G fugler?

Påstanden om at fugler døde grunnet bruken av 5G er en ren løgn. Det henvises til Haag Nederland og Newcastle i England hvor man har sett fugler dø i lufta som følge av 5G-stråling.

Begge steder bekreftes det av det nederlandske og britiske svar på DSA at det IKKE var forsøk med 5g på de aktuelle steder og tider.

  • Fakta 8: 5G drepte ikke fugler i Nederland og England. Det er falske påstander.

Land stopper utbygging av 5G?

Ingen land stopper 5G grunnet at 5G er livsfarlig. Når land som Sveits og Nederland utstetter oppbyggingen av 5G nettet, har det en teknologisk grunn.

Kinesiske Huawei er av verdens største og beste selskaper innenfor mobilteknologi. Det var bestemt at det var kineserne som fikk kontrakten om å bygge ut nettet disse landene – og også Norge. I redsel for at Kina skulle installere spyware som ikke kunne spores – og at de skulle ha full kontroll over mobilnettet i vestlige land, ble utbyggingen stanset.

  • Fakta 9: Utbyggingen av 5G nett i enkelte land er stoppet fordi de ikke ønsker at Kina skal ta over mobilnettet i landet i en krisesituasjon siden kinesiske Huawei hadde kontrakt på å bygge ut nettet.

Når man henviser til et 3–400 talls underskrifter fra leger og andre som sier at 5G er farlig, er dette er forsvinnende liten antall sett i lys av hvor mange elektroingeniører, leger og fagfolk innenfor relaterte felt som finnes i verden. Og mange av dem som har underskrevet, har ikke engang verken forsker eller annen relevant kompetanse.

Når man henviser til leger som paramedics, er dette i beste fall en misforståelse. Paramedics er ikke leger, men høyt utdannede personene som jobber med livreddende førstehjelp på ambulanser. At noen av disse underskriver et opprop mot 5G, gir det ikke forskningsmessig troverdighet.

  • Fakta 10: Det vises til underskrifter fra fagpersoner som går imot utbyggingen.

Ingen av disse fagpersonene har forskningsmessig grunnlag for å påstå det de gjør samtidig som de er en veldig liten gruppe

Konklusjon

Jeg er forundret over hvor stor påvirkning konspirasjonsteorier har på folk. YouTube er et arnested og et fristed for alternative nyheter.

Suspekte og amatørmessige produksjoner spres daglig om alt fra chemtrails, at jorda er flat, at det er en overordnet verdensorden som styrer oss her på jorda, at månen egentlig er en romskip for aliens og jeg vet ikke hva.

Jeg anser alt dette som farlig – og vi har sett eksempler på at 5G til og med får skylden for Covid-19.

Jeg er forberedt på at jeg vil bli møtt med påstander om at denne kommentaren er bestilt av myndighetene, at jeg ikke har peiling på teknologi – og at det er statlig mafia som står bak. Altså: jeg vil selv bli en del av en konspirasjonsteori.

Jeg har over middels interesse for teknologi og hvordan denne skal utnyttes i kommunikasjonsmessig øyened i framtiden. Og som en kuriositet: jeg er radioamatør med LA-lisens og mener selv at jeg kan forstå hvordan radiobølger opererer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags