Nå kan du se V75 direkte på Ringerikes Blad

Rettighetene for å sende V75 har flyttet på seg i den norske avisverdenen.