Passeringstidspunkter for Ringerike Grand Prix:

Storgata/Søndre torg vil bli stengt mellom 08.00 og 10.30 søndag morgen, og 11.00-16.00 videre utover dagen. Riperbakken, Høybyveien og Ringveien vil bli stengt i tidsrommet 09.30 og 10.30 for juniorrittet søndag, og mellom 13.45 og 16.45 for seniorrittet søndag.

Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er en politibil merket med «SYKKELRITT SLUTT». Det opplyser arrangørene.

Uniformert politi og sivile vakter i gul vest vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa. Trafikken vil bli sluppet fram der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Medgående trafikk i løypene vil gå tettere inn på rittet.

Hele sperreplanen for berørte veier ligger på arrangørenes nettisider, rgp.no/trafikk.

Søndag 6. mai:

Ringerike GP junior: Start kl. 08:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 10:20. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 09:50.

Passeringstider (snitthastighet 40 km/t):

Åsa: 08:55

Sundvollen: 09:07

Leine: 09:26

Helgelandsmoen: 09:37

Avsluttende runder i sentrum fra ca. 09:50

Målgang ca. 10:20

Ringerike GP (UCI 1.2) menn elite: Start kl. 11:30 fra Søndre torg. Målgang ca. 15:30. Avsluttende runder i sentrum fra ca. 14:40.

Passeringstider (snitthastighet 42 km/t):

Ask: 11:48

1. målpassering: 11:58

Hvalsmoen: 12:05

Åsa: 12:42

Sundvollen: 12:54

Mosengbakken: 13:12

Salatbakken: 13:30

2. målpassering: 14:01

Knestang: 14:13

Smeden: 14:20

Busund: 14:30

Avsluttende runder i sentrum fra ca. 14:40

Målgang ca. 15:30