Thomas (44) har 400 barn på venteliste: – Fortvilet situasjon

Mens de fleste andre klubber må jobbe for å rekruttere nye medlemmer, må Ringerike Turnforening stadig si nei til skuffede barn.